Som resultater af en fusion samles administrationen af TAMU-centrene i TAMU-Center Storkøbenhavn, der er placeret i Dragør. For at få plads til den samlede administration af de landsdækkende TAMU-centre opføres en ny tilbygning, der kan huse alle funktioner. Det nye administrationshus placeres i et grønt haverum i det nordvestlige område, hvor der er udsigt over markerne.

Bygningen

TAMU Administrationshus udformes som et traditionelt længehus med sadeltag i ét plan. Huset er med sin langstrakte og underspillede karakter en nytolkning af lade- eller længetypologien, som i forvejen er stærkt repræsenteret i området. Bygningen placeres med sin længde parallelt med vejforløbet, og er dermed med til at skabe en ny og mere markeret indgang til området. Mellem vejen og bygningen tænkes et grønt bælte på ca. 7,7 meter, som skal være åbent med havekarakter. Her placeres en pergola, der med sin selvstændige konstruktion fremstår med et enkelt og klart formsprog.

Se det færdige projekt her

Se det fulde projekt her

Se vores andre projekter for TAMU her

Administrationsbygning – København
Art: Nybyggeri
Bygherre: TAMU
Projektstade: Udført 2013

Bertelsen & Scheving - Nyt administrationshus til TAMU - Nybyggeri
Bertelsen & Scheving - Nyt administrationshus til TAMU - Nybyggeri