Renovering genfandt skønheden

Den gamle rideskole på Jægersborg Allé var hårdt plaget af især fugt, dårlig isolering og udtjente installationer. Mange ombygninger gennem årene havde gjort den smukke robuste bygning fra 1867, især indvendig, til et sammensurium af stilarter og lappeløsninger. Ved en omfattende renovering omlagdes forpladsen, så terrænet ikke længere leder vand ind i hovedbygningen. Døre, vinduer og trapper istandsattes og bygningens indre førtes ajour med det ydre, der i det store og hele fremstod oprindeligt. Under hele processen blev rideskolens udgangspunkt som prunkløs, robust og håndværksmæssig ligetil brugt som væsentligt parameter.

Ibstrupgaard; Ibstrupgaard rideskole

Jægersborg, København

Totalrenovering;

Bygherre: Gentofte Kommune

Projektstade: 1. fase udført 2004-05 2. fase 2009-10

Rådgivere: Klaus Nielsen rådg. ing.

Anlægssum: 1. fase 1,2 mill DKK, 2. fase 6,5 mill DKK

 

Renovering Renovering Renovering Renovering Renovering

 

RenoveringRenoveringRenoveringRenoveringRenoveringRenoveringRenoveringRenovering

RenoveringRenoveringRenoveringRenovering