Indretningen – indadtil som udadtil – af arealerne skal løses funktionelt og fleksibelt, indbyde brugerne til ressource- og miljøbevidst håndtering af affald og give ressourcepladserne en rolle i bydelen som en særlig type byrum med fokus på bytte og genbrug. Designprincippet vil danne grundlag for udformning af kommende ressourcepladser i bydelen, og skal derfor være ”fremtidssikkert”. Det betyder bl.a. at det skal kunne tilpasses mange forskellige situationer og fremtidige ændrede krav til indhold.

 

Bertelsen & Scheving Arkitekter - Musicon - nybyggeri

Andelsrum

Ressourcepladsen i Basgangen er omgivet af bebyggelse til tre sider og indgår som centralt element i bebyggelsens uderum. Pladsen grænser desuden op til vejen ’Basgangen’, der anlægges med faciliteter til ophold og bevægelse indenfor ’shared space’-princippet. Enkelte felter beplantes, og kan senere udbygges, hvis der opstår behov. Mellemrummet mellem husene danner et offentligt uderum, som beplantes med træer og belægningen indeholder permeable felter med græsbeplantning. Gavlene på husene, som vender væk fra pladsen kan bruges til sociale formål. Et siddemøbel, en reol til opbevaring af genbrugsting og indkast til batterier mm. Drivhuset giver beboerne i området mulighed for at dyrke grøntsager og kan blive et socialt mødested i bydelen.

Se også det spejlende toilethus, vi har designet til Rabalderparken.

 

Bertelsen & Scheving Arkitekter - Musicon - nybyggeri
Bertelsen & Scheving Arkitekter - Musicon - nybyggeri
Bertelsen & Scheving Arkitekter - Musicon - nybyggeri
Bertelsen & Scheving Arkitekter - Musicon - nybyggeri