Strålende facader

Admiral Gjeddes Gård

Restaurering af gårdfacader mv.
Bygherre: E/F Admiral Gjeddes Gaard
Tilskud fra Kulturarvsstyrelsen
Omfang: Indre gårdfacader samt tagomlægning på mellembygning (Holberg-bygn.)
Projektstade: Udført 1996
Anlægssum: Ca. 1,7 mill DKK

Restaurering Restaurering Restaurering Restaurering