Admiral Gjeddes Gård

Restaurering af gårdfacader mv.

Bygherre: E/F Admiral Gjeddes Gaard

Tilskud fra Kulturarvsstyrelsen

Omfang: Indre gårdfacader samt tagomlægning på mellembygning (Holberg-bygn.)

Projektstade: Udført 1996

Anlægssum: Ca. 1,7 mill DKK

 

RestaureringRestaurering

 

RestaureringRestaurering