Nu genoprettes den fredede bygning, der optræder i den nuværende form på den berømte plantegning som Peter Petersen udarbejdede 1798, da Frederiksberg Have skulle omlægges fra et barokanlæg til en romantisk have.

Gartnergården er en del af Prinsens Gård, og ligger på Frederiksberg Runddel ved indgangen til Frederiksberg Have. Bygningens tre længer er sammenbygget i en vinkelform, som sammen med naboejendommens bagfacade omkranser et lukket brolagt gårdrum. Både Gartnergården og selve gården er fredet.

Det er uvist, hvornår Gartnergården præcist er opført, da kildematerialet er yderst sparsomt, men man ved dog med sikkerhed, at bygningerne eksisterede i 1798. Gartnergården har gennem årene gennemgået indtil flere renoveringer, og står i dag som et katalog over skiftende tiders behov, idet hver renovering har efterladt sig sit spor.

Gartnergården er et typisk eksempel på en bygning, der – som en del af en overordnet plan – er opført til at servicere og indeholde praktiske funktioner for sit umiddelbare nærmiljø. I takt med, at tidens behov har ændret sig, er Gartnergården ligeledes blevet tilpasset til at opfylde nøjagtig de behov og funktioner, der har gjort sig gældende på den pågældende tid.

Oprindeligt indeholdt bygningen mandskabsfaciliteter for havens personel og oplag for materiel, og bygningen skal fortsat anvendes som funktionsbygning for Frederiksbergs Haves daglige drift og personale, samt til erhvervslejemål. Men med så mange ombygninger og skiftende funktioner gennem tiderne er det en udfordring i genopretningen at bibeholde varieteten i bygningens udtryk.

Genopretningen gennemføres hovedsageligt med henblik på en gennemgribende restaurering af facader og tag.

Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Gartnergården - Restaurering