Rådhuset i Sorø er tegnet af arkitekt Vilhelm Tvede (1828-1891) og opført i 1881 efter det tidligere råd- og tinghus nedbrændte. Den fredede bygning peger i dag både frem og tilbage i tiden. Med sin historicistiske byggestil er bygningen grundigt forankret i fortiden samtidig med, at en humanistisk grundplan med plads til menneskelig bevægelse peger fremad mod en mere modernistisk arkitektur. Ved hjælp af grundige studier af historiske kilder og arkæologiske undersøgelser af bygningen er rådhuset genoprettet, så det igen ser ud, som da bygningen blev opført. I genopretningen er der taget højde for nutidige krav og behov, og målet har været at føre det gamle rådhus sikkert og nænsomt ind i fremtiden.

Tre tider mødes på rådhuset

Rådhuset er oprindeligt indrettet i en tid, hvor klunketidens stuer var idealet. Det er derfor sandsynligt, at huset har været rigt og tungt dekoreret for at agere bindeled mellem byens borgere og staten. Med restaureringen er husets vægge igen tilført farve, varme og liv, der giver hvert rum og hver etage forskellig stemning. Taget er ført tilbage til det oprindelige skifertag med horisontale grønne og blå bånd. Udover den omfattende brandsikring og istandsættelse har en elevator fået plads i huset. Den er placeret i den tykke brandmur mellem rådhusets hovedbygning og et tilstødende arresthus, og er et af de tiltag, der er med til at føre rådhuset ind i nutiden. Men samtidig er der bevaret flere af de historiske detaljer, og for eksempel markerer en niveauforskel med brosten i baggården, at gården oprindeligt har været delt op i fangegårde for arresthusets indsatte.

Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS modtog en pris fra Sorø Bevaringsforening for restaureringen af Sorø Rådhus. Prisen blev bl.a. begrundet med: “Denne restaurering er udført på allerbedste vis med respekt for den historiske og fredede bygning. Så vidt muligt er alt det originale, der var tilbage i bygningen ved restaureringens begyndelse, blevet restaureret. Resultatet er overmåde tilfredsstillende for alle parter. Et væsentligt stykke kulturarv er blevet bevaret på fornemste vis.” Sådan lød ordene da formanden for Sorø Bevaringsforenings uddelte prisen til Tvedes rådhus fra 1880.

 

Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Rådhus - Restaurering