Nænsomme arbejder

Restaurering.

Det gamle Christiansborg Slot brændte stort set ned til grunden i 1794, men ridebaneanlægget bag slottet overlevede mirakuløst. De to fløje med stalde, ridehus og beslægtede funktioner – og ikke mindst hoffets private teater – blev opført i årene 1738-45. Den tyske arkitekt E.D. Häusser var arkitekten bag nordfløjen, og efter hans afsked overtog hans assistent Nicolai Eigtved opførelse af sydfløjen. Anlæggets facader undergik en restaurering med dyb respekt for den oprindelige udsmykning og detaljering.

Projektet er udført i samarbejde med Baumann Arkitekter.

RestaureringRestaurering

 Restaurering Restaurering 

 Restaurering Restaurering