Sparresholm Gods står overfor en særdeles spændende restaurering og transformation på baggrund af en ulykkelig brand. Flere tegnestuer har siden 2013 arbejdet på opgaven for de fredede bygninger.

I 2021 har Bertelsen og Scheving overtaget totalrådgivningen med at færdiggøre projekteringen af restaureringen og transformationen.

Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering - Transformation - Sparresholm
Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering - Transformation - Sparresholm

I 2013 betød et lynnedslag i et stillads, at den fredede hovedbygning udbrændte, så kun ydermurene stod tilbage. Som mange andre godser kan forsikringssager være komplicerede og samtidig skal Slots- og Kulturstyrelsen sikre, at restaureringen sker på et fagligt grundlag. På grund af den omfattende brand er der kun de overordnede ydermure og kælder hvælv fra den tidligere hovedbygning, der kan restaureres og Jørgen Overbys Tegnestue benyttede lejligheden til skrue tiden tilbage til 1609 og renæssancens måde at bygge store huse på.

Sparresholm - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering - Transformation
Sparresholm - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering - Transformation

Historien bag Sparresholm er lang. Oprindeligt hed bygningen Paddeborg, der antages at være bygget omkring år 1200 og som blev ødelagt i 1345. På ruinerne af dette byggede i 1609 Jens Sparre, der i en periode var hofmarskal for Christian IV, en hovedbygning i renæssancestil, og opkaldte stedet efter sig selv.

Det oprindelige bygningsværk bestod af hovedfløjen i to etager. Hovedfløjen er grundmuret med sokkel af granitkvadre og med rødt teglhængt heltag. I 1703 tilføjedes to sidefløje og i begyndelsen af 1800-tallet tilføjedes to korte bindingsværksfløje til sidefløjene.

Sparresholm har skiftet hænder gennem de mange hundrede år, hvilket har betydet, at det i flere omgange har fået lov til at forfalde. Men i 1959 gennemgik hovedbygningen en større restaurering, da familien Garth-Grüner overtog slottet. Det er fortsat i familiens eje.

Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering - Transformation - Sparresholm
Sparresholsm - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering - Transformation - Ydermur
Sparresholm - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering - Transformation

Bertelsen & Scheving Arkitekter står for opbygningen af det indre og udarbejder bygningsdelstegninger til brug for den indvendige aptering og alle installationer. Yderligere har tegnestuen ansvar for byggeledelse og fagtilsyn under udførelsen.