IMPLEMENTERING AF REVIT ® ARCHITECTURE

Programmet er et objektbaseret 3D software. Det fungerer både i den første skitsefase og senere hen, hvor programmet meget præcist kan vedligeholde og forbedre ideer igennem projektering, dokumentation og konstruktion. Det tegnede kan undersøges både rumligt i sin kontekst eller som traditionel 2D tegning.

Tegningen samlet ét sted

Kort fortalt kan man af 3D modellen generere traditionelle stregtegninger, komponentlister, optællinger, tegningslister, skråprojektioner og perspektiver mv. Alt sammen noget der opdateres automatisk, hver gang, der rettes i modellen.

Det har f.eks. været en stor fordel i en for nyligt afsluttet vinduesudskiftning med 750 døre og vinduer fordelt på otte facader. Risikoen for fejl i optælling og nummerering af enhederne blev elimineret. Dette fordi én rettelse på én tegning af sig selv opdateres i listen med vinduestyper. Metoden sikrer derfor, at der altid er overensstemmelse mellem tegninger og optælling fordelt på typer, løbenumre og det enkelte vindues placering.

Herunder følger lidt eksempler på arbejder i Revit ® Architecture 2010

Læs mere om programmet her

Revit Revit Revit Revit Revit Revit Revit