Arbejde med fredet ejendom. I takt med, at strandvejen voksede fra landlig promenade til storbytrafikåre ændredes omgivelserne foran Rosenhuset. Humlehaven mod nordvest måtte indskrænkes og til sidst lade live til fordel for udvidelser af Strandvejen. Og den oprindelige bløde skråning fra parterreetagens vinduer på vestfacaden mod Strandvejens højere beliggende vejbaner blev med tiden smallere. Konsekvensen blev, at parterreetagens side mod Strandvejen i dag fremstår som en slags kælderetage med lyskasser foran vinduerne.

Rammen manglede

På forpladsen foran sydfacaden er de store granit- og murstensportaler bevaret mod Strandvejen som en rest af det oprindelige anlæg. Portåbningen var oprindelig bred med en beplantet midterhelle for at regulere trafikken til og fra Rosenhuset. Men i takt med, at forpladsens trafikale forhold ændredes, og at flere bygninger blev fjernet fra området, efterlod det forpladsen uindrammet og uden rumligt hierarki. Det er grunden til, at der i forbindelse med restaureringen etableres en ny forplads foran sydfacaden. Der etableres et mere lukket, fint belagt rum, og portåbningen gøres smallere. Hensigten er at genskabe bygningens relation til sine nære omgivelser og skabe et bymæssigt og fint artikuleret rum, der kan give modspil til den rigt detaljerede og festlige sydfacade på Rosenhuset.

Se Rosenhuset efter den indvendige restaurering her.

Bertelsen & Scheving - Rosenhuset - Landskab
Bertelsen & Scheving - Rosenhuset - Landskab
Bertelsen & Scheving - Rosenhuset - Landskab
Bertelsen & Scheving - Rosenhuset - Landskab
Bertelsen & Scheving - Rosenhuset - Landskab