Samarbejde med entreprenører

Den grundlæggende idé med en Bygmestermodel er, at der mellem arkitekter og andre tekniske rådgivere og entreprenør hersker et fælles ansvar for at levere det færdige projekt til den rette tid, inden for den godkendte økonomi og den forventede kvalitet. Det tætte samarbejde betyder, at alle detaljer er talt igennem med entreprenøren og dennes leverandører, så der ikke er tvivl om det, vi forventer leveret. Resultatet er, at vi som arkitekter ikke skal udarbejde et fuldt gennemarbejdet tegningsmateriale, men løbende leverer specifikke tegninger på afgrænsede problemstillinger. Rent fagligt er vi som arkitekter og bygningsrådgivere tætte på vores primære faglighed: at anvise håndværkere på stilladset og balancere løsninger med entreprenøren.

Bygmestermodellen har arkitektonisk og økonomisk den store fordel, at entreprenøren er medspiller ikke modspiller. Valg af materialer og løsninger kan være helt afgørende for, at prisen for byggeriet kan holde. Normalt slås vi som arkitekter fra panel til panel for at få det, som vi gerne vil have det. Eller rettere – så vi kan forsvare de løsninger, der blev valgt. Ved at være i tæt dialog med entreprenøren har vi ofte oplevet, at den billigste løsning er den, der æstetisk bedst svarer til vores kvalitetskrav. Ikke på grund af tarvelige materialer, men fordi den håndværksmæssige proces er diskuteret ordentlig igennem på forhånd.

Bygmestermodellen kan f.eks. håndtere udbudsformer som:

  1. dialogbaseret udbud i hovedentreprise med et parallelopdrag i begrænset udbud uden forudgående prækvalifikation baseret på et skitseprojekt fra totalrådgiveren.
  2. tidligt udbud i hoved-, fag- eller storentreprise baseret på et myndighedsprojekt fra totalrådgiveren.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA