I slutningen af 1800-tallet blev noget af den smukkeste industriarkitektur bygget – på bryggerierne, på varmeværkerne, på gasværkerne, på de militære anlæg. Tidens arkitekter tegnede industribygninger med stærke, robuste og langtidsholdbare anlæg med dristige detaljer, fornuftige proportioner og snusfornuft. Her ligger inspirationen for det nye slamsiloanlæg til Vejle Spildevand. Den nye bygning tager hensyn til de funktioner, der skal rummes i huset. Det vil sige, at højde, bredde og længde har bestemte mål for at huset kan rumme de 100 tons silotanke og de skruepressere, der udgør husets funktioner. Alle de nødvendige funktioner er samlet i det nye kontorhus for at sikre størst mulig rationalitet i driften. Den store læssehal i stueetagen kan have to lastbiler holdende parallelt og læsse samtidig. På førstesalen befinder silotankene sig, og de to skruepressere er placeret for enden af tankene, så transporten fra presse til tank kan være kortest muligt. Det betyder, at når slammet skal hentes, kører lastbilen ind i den store læssehal, portene lukkes og lugten bliver således inde i hallen. Herudover har bygningen et ventilationsanlæg med kulfilter, så naboerne generes mindst muligt.

Området bliver til en helhed

Bygningen er opført med store vertikale glaspartier, så forbipasserende kan se, hvad der foregår derinde. Det flade tag afsluttes i facadelinjen med runde vinduer. Husets fundament afsluttes uden for facaden og 15 cm over terræn, som får bygningen til at ligge på en plint, og spejler således plinten i den kunstneriske bearbejdning Ariadne. For at opnå en helhed er husets udtryk afpasset efter de øvrige elementer, som billedhuggeren Ingvar Cronhammar har udført på stedet. Cronhammars elementer er i dag spildevandsanlæggets ansigt udadtil: Ariadne, den grønne porthvælving og nu slamafvandingsanlægget. Farveholdningen følger derfor i det udvendige de farver, der allerede findes i de eksisterende, kunstneriske installationer på området. Med det nye slamsiloanlæg tilføjes kompositionen en regulær funktion, der skal indgå i dagligdagen på Vejle Spildevand på lige fod med de øvrige tekniske bygninger på området. Den nye bygning er således et nyt Cronhammar-anslag, der samler de tre instanser ved Vejle Spildevand til en harmoni på stedet. Det nye slamsiloanlæg blev indviet den 17. august 2013.

Læs omtalen slamsiloanlægget fik ved åbningen her.

Bertelsen & Scheving - Vejle Spildevand - Slamsilo-bygning - Nybyggeri
Bertelsen & Scheving - Vejle Spildevand - Slamsilo-bygning - Nybyggeri
Bertelsen & Scheving - Vejle Spildevand - Slamsilo-bygning - Nybyggeri
Bertelsen & Scheving - Vejle Spildevand - Slamsilo-bygning - Nybyggeri
Bertelsen & Scheving - Vejle Spildevand - Slamsilo-bygning - Nybyggeri