Statens Kunstfond nedsatte en arbejdsgruppe med den opgave at præsentere nogle grundlæggende principper for, hvordan man kan skabe levende bydele i de ellers døde havne. Udgangspunktet er udviklingen af Sønderborg Havn. Gruppens arbejde blev finansieret af Statens Kunstfond som en gave til Sønderborg Kommune, og i 2004 udkom arbejdsgruppens tanker i bogen Byens Havn. Forslag til udvikling af Sønderborg Havn. Bogen lå efterfølgende til grund for både en udstilling på havnens arealer og en visionskonference, der inddrog byens borgere og forskellige aktører i området. Begge dele blev en stor succes.

Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning

Dynamo for hele området

I Sønderborg skal erhvervshavnen afvikles til fordel for boliger og kulturinstitutioner. Sundet og havnen skal ses som byens ansigt, hvor sundet skyder sig ind som et rum, der deler byen i to sider, men som samtidig holder den sammen. Derved bliver mødet med havnen et møde med byen. Ved at turde tænke stort i opbygningen af dette nye kvarter kan Sønderborg opnå tiltrækningskraft og fastholde både turister, erhvervsliv og beboere og bidrage til, at Sønderborg i fremtiden fastholder og udbygger sin position som dynamo og lokomotiv for hele Sønderborgområdet. Efterfølgende har den amerikanske stjernearkitekt Frank Gehry konkretiseret masterplanen i 2008 og Sønderborg Havn er nu i fuld gang med udviklingen af det nye område.

Bygherre: Sønderborg Havn og Statens Kunstfond

Statens Kunstfonds arbejdsgruppe bestod af: Jens Bertelsen, arkitekt maa, forlægger Bertel Bruun, landskabsarkitekt Susse Fischer, arkitekt og designer Karin Lind, billedkunstner Torben Nielsen, arkitekt maa Henrik Reeh, lektor i kulturvidenskab Morten Stræde, billedhugger, professor

Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning
Bertelsen & Scheving - Sønderborg Havn - Byplanlægning