En helhed af bygninger og park

De opgaver, Bertelsen & Scheving løser, har det fælles kendetegn, at bygninger i parker og landskaber tænkes som helheder. På Sorø Akademi har tegnestuen analyseret den historiske have. Haven er anlagt med alleer i 1700-tals barok og lagt om til en romantisk have i sidste halvdel af 1800-tallet. Analysen har medtaget det sidste haveprojekt af landskabsarkitekten Sven Ingvar Andersson for at kunne beslutte elementerne i en helhedsplan for alle bygningernes anvendelse. Helhedsplanen afklarer dermed anvendelsen af de bygninger og rum, der har den højeste bevaringsværdi, således at disse anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige funktion og ikke tvinges ind i et nyt funktionsmønster, der udfordrer de bærende fredningsværdier.

Bertelsen & Scheving Arkitekter - Sorø Akademi - Restaurering

Sven Ingvar Anderssons plan bevarer de historiske forhold omkring Laurids de Thuras bygninger Ingemanns og Molbechs huse, så disse ikke skal tvinges ind i en ny tids æstetiske haveidealer.

Rummene i hovedbygningen, der er domineret af dekorationsmaler Georg Hilkers bemalinger, har skiftet anvendelse fra uhensigtsmæssige undervisningsrum til læsesale med en hjemlig stemning, som skolens elever har eftersøgt. Ikke fredede bygninger bliver i de kommende år bygget om og til for at kunne imødekomme tidssvarende krav som undervisningslokaler.

På Sorø Akademi består årets arbejder af en lang række mindre arbejder – maling, kalkning, snedkerreparationer mv. Her bliver et stort gavlvindue i bibliotektsbygningen rekonstrueret. Bygningen er opført som boldhus på Chr. IV’s tid og forhøjet og ombygget til bibliotek efter tegninger af J.D. Herholdt i 1861.