Det er et omfattende renoveringsprojekt, der venter i Sorø. Udskiftning og reparation af kirkens tag og restaurering af kalkmalerier skal bidrage til at sikre kirkens store kulturhistoriske værdi for eftertiden – og glæde de mange kirkebrugere. Kirken er rejst i tilknytning til et cistercienserkloster og blev opført i årerne umiddelbart efter stiftelsen i 1161. Siden da har Sorø Klosterkirke været en af landets mest storslåede bygningsværker, der både dannede ramme for et munkekapitel og blev gravkirke for Absalons Hvideslægt, som sammen med kongeslægten var blandt tidens mest indflydelsesrige. Siden har kirken desuden fungeret som gravkirke for tre danske middelalderkonger.

Tilknytningen til de magtfulde Hvider fremgår ikke mindst af kirkens kultiverede arkitektur, hvis referencer til både Norditalien og Frankrigs murstensbyggeri viser en stor europæisk bevidsthed. Sorø Klosterkirke blandt de absolut tidligste byggeri i Norden der blev rejst i røde tegl, som endnu i dag – over 800 år efter– er blandt landets væsentligste byggematerialer. Kirkerummets kalkmalerier har kun været underkastet sporadiske reparationer siden restaurator og konservator Jacob Kornerup i 1870’erne istandsatte de middelalderlige dekorationer og supplerede med den omfattende nyudsmykning af vægge, piller og hvælv, der endnu dominerer kirkens indre. Kornerup, der er pioner på sit arbejdsfelt, udførte i 1800-tallets anden del nye udsmykninger og restaureringer af middelalderlige kalkmalerier i en lang række danske kirker, men netop den omfattende udmaling af Sorø Klosterkirke, der tager udgangspunkt i nordtyske dekorationer fra 1200-tallet, må betragtes som et af hans absolut mest stilsikre værker. Ved den forestående renovering vil denne gang følgende større arbejder komme i spil:

  • Udskiftning af den ene halvdel af blytaget.
  • Renovering af kirkens indvendige væg- og loftoverflader inklusive dekorationer.
  • Eftergang af kirkens konstruktive forhold – statik.
  • Renovering af el og varmeinstallationer.
  • Ændring af kirkens indgangsparti og adgangsforhold.
  • En række funktionelle forhold i Kirken.

Arbejderne vil fordre anvendelse af en række specialuddannede håndværkere og fagfolk fra ind- og udland.  

Læs artikel om udskiftning af taget.

Kirkerestaurering, Sorø
Art: Restaurering
Bygherre: Stiftelsen Sorø Akademi
Projektstade: Under opførelse 2019-2021