Restaurering af Sorø Klosterkirke 

Kulturarv fra middelalderen, et træt blytag og genåbning af en indgang. Det er kun nogle af elementerne i den omfattende restaurering af Sorø Klosterkirke, der har stået på siden 2019, og som forventes færdig i 2021.

Kirken, der i middelalderen var tilknyttet et cistercienserkloster, er rejst i 1100-tallets anden del af den magtfulde midtsjællandske Hvideslægt. Blandt slægtens mest markante medlemmer var biskop Absalon, der ofte betegnes som klosterets initiativtager. Kirken kom siden til at tjene som gravkirke for Hvideslægten samt for tre danske middelalderkonger.

Blandt de store elementer i restaureringen af kirken er, at indgangspartiet er flyttet og blytaget er udskiftet. 

Bertelsen & Scheving - Sorø Klosterkirke - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Klosterkirke - Restaurering

Nyt blytag

I den igangværende restaurering er blytaget på kirkens sydside blevet udskiftet. I forbindelse med dette omfattende tækkearbejde, er der udført grundige analyser af blyets sammensætning, så den nye tagbeklædning har kunnet tilføres så optimale egenskaber som muligt. De nye blyplader er fremstillet “i hånden” i England. Noget af det, vi har lært i forbindelse med kirkerestaureringer er, at bly ikke bare er bly. Selvom de 99% af en blylegering er grundstoffet bly, så er den sidste % afgørende for blyets egenskaber, så derfor er det vigtigt at få analyseret blyet i det gamle tag. Oplægningen er udført af indskrevne blytækkere fra England, hvor blytækkerfaget endnu står stærkt. Her udføres arbejdet tilmed efter omtrent samme enkle retningslinjer, som de der i århundreder har været anvendt i Danmark.

Bertelsen & Scheving - Sorø Klosterkirke - Restaurering

Genfunden indgang

Under restaureringen er kirkens adgangsveje blevet ændret radikalt. Klosterkirken havde oprindeligt, som de fleste cistercienserkirker, flere indgange, nogle eksklusivt for munkene, direkte fra klostret, og en anden for kirkegængerne. Munkene havde brug for let adgang til kirken døgnet rundt. I 1770 blev kirken ombygget markant, og indgangen blev anbragt i midtskibets vestgavl, så byens borgere trådte direkte ind i kirkerummet.

Nu er den middelalderlige indgang i vestgavlen genåbnet og indgangen fra 1770 muret til igen, hvilket har givet mulighed for at tilføre kirken nogle ekstra rum, som det er svært at undvære i en kirke i dag, nemlig handicaptoilet, brude/dåbsværelse og et opbevaringsrum. Foran den nye indgang strækker sig en smal brolagt allé, som forbinder akademibygningen og byen.

Under omlægningen af kirkens hovedindgang er der i facaden tegnet en ny indfatning omkring den genåbnede vestportal. To romanske vinduer i midtskibsgavlen har fået deres tidligere længde markeret med hver sin niche. I søndre sideskib er genåbnet to yderligere romanske indgangsdøre, som i middelalderen vendte mod klosterets fratergård. De blev begge tilmuret i 1800-tallets første del, men kan nu tages i anvendelse, når kirken er fyldt.

Bertelsen & Scheving - Sorø Klosterkirke - Restaurering

Revolutionerende tegl

Sorø Klosterkirke er bygget af røde teglsten, som dengang var et nyt og revolutionerende materiale i Norden. Arkitektonisk har kirken både referencer til Norditalien og Frankrig, hvorfra håndværkere og bygmestre kan være hentet. På denne tid var tegl et prestigefyldt materiale forbeholdt eliten, noget der dog hurtigt ændrede sig – allerede i 1200-tallet blev tegl udbredt og er endnu i dag, 850 år efter klosterkirkens påbegyndelse, blandt de vigtigste byggematerialer i Danmark. 

Bertelsen & Scheving - Sorø Klosterkirke - Restaurering

Genopmalet udsmykning

I 1800-tallets anden del gennemgik klosterkirken en grundig restaurering ledet af arkitekten Chr. Hansen, der i tråd med tidens restaureringsidealer søgte at tilbageføre den store bygning til sin oprindelige romanske skikkelse. Foruden Hansens mange nyromanske tiltag, udførte maleren Jacob Kornerup i 1870’erne og ’80’erne en omfattende nyudsmykning af kirkerummets vægge, piller og hvælv og genopmalede desuden højkirkemurenes lange middelalderlige skjoldfrise. Kornerup, der er blandt pionererne indenfor dansk kalkmalerikonservering, skabte i Sorø både sin største udsmykning og et af sine absolut bedste arbejder. 

Endelig er der sket en omfattende restaurering af alle kalkmalerier udført af Nordisk Konservering.

Bertelsen & Scheving - Sorø Klosterkirke - Restaurering

Restaureringen

I den igangværende restaurering sikres kirkens store kulturhistoriske værdi for eftertiden – herunder tag og udsmykning. Restaureringen omfatter: 

  • Udskiftning af klosterkirkens sydvendte blytage. 
  • Renovering af klosterkirkens indvendige flader – herunder kalkmalede dekorationer fra middelalderen og frem.
  • Gennemgang og sikring af kirkens konstruktive forhold – statik.
  • Renovering af el- og varmeinstallationer.
  • Ændring af adgangsforhold og indgangspartier.
  • Renovering af eksisterende inventar og udarbejdelse af nye inventarstykker. 
  • Optimering af funktionelle forhold.

I arbejdet involveres mange specialuddannede håndværkere og fagfolk fra ind- og udland. Desuden har restaureringen nødvendiggjort en række bygningsarkæologiske undersøgelser, som har bidraget med ny viden om den historiske bygning. Den omfattende restaurering og resultaterne af de mange forskelligartede undersøgelser som har ledsaget arbejdet, præsenteres i 2021 i en publikation fra Aristo Forlag. 

Bertelsen & Scheving - Sorø Klosterkirke - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Sorø Klosterkirke - Restaurering

Kirkerestaurering, Sorø
Art: Restaurering
Bygherre: Stiftelsen Sorø Akademi
Projektstade: Under opførelse 2019-2021

Bygherre: Stiftelsen Sorø Akademi
Bygherrerådgiver: Brüel og Nørgaard Arkitekter
Totalrådgiver: Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS, kontaktperson: Jens Bertelsen, arkitekt
Konstruktions-ingeniør: Keld Abrahamsen Rådgivende Ingeniør F.R.I. ApS, kontaktperson: Keld Abrahamsen, ingeniør
VVS-ingeniør: Martin Funch Rådgivende Ingeniørfirma ApS, kontaktperson: Martin Funch, ingeniør
EL-ingeniør: Gert Carstensen Rådgivende El-ingeniørfirma F.R.I. A/S, kontaktperson: Kasper Jørgensen, ingeniør
Akustiker: Gade & Mortensen Akustik A/S, kontaktperson: Anders Chr. Gade, civilingeniør PhD

Se og læs mere

Læs artikel om udskiftning af taget
Se byggepladsbilleder
Sorø Klosterkirke er igen blevet helt sin egen