I 2019 deltog vi i en konkurrence om transformation af “Spritten” i Aalborg – et industrikompleks fra ‘De Danske Spritfabrikker”, der nu omdannes til artcenter. I projektet er proportionsprincipperne bag de eksisterende bygninger videreført i et nybyggeri.

Alf Cock-Clausen

Det store kompleks af røde teglsten er tegnet af arkitekt Alf Cock-Clausen (1886-1983), der var spritfabrikkernes faste arkitekt fra 1916. Som andre af tidens arkitekter var Cock-Clausen spændt ud mellem arkitektuddannelsens klassicistisk lære og tidens modernistiske strømninger, hvilket tydeligt fremgår af hans arbejder – I spritfabrikken fra 1920’erne ses både nyklassicistiske og modernistiske træk, som undertiden er suppleret med elementer fra art deco. Med denne blanding af nyt og gammelt skabte arkitekten originale byggerier, der blev værdige rammer om en af byens stolte virksomheder.

Bertelsen & Scheving - Artcenter Spritten - Konkurrence

Proportionsprincipper

For at sikre samspillet mellem det ældre formsikre bygningskompleks og en projekteret tilbygning er der taget udgangspunkt i de proportionsprincipper som Cock-Clausen benyttede. I tidens arkitektuddannelse var læren om klassiske proportioner fremtrædende og et centralt værktøj i enhver opgave. Disciplinen blev allerede indstiftet ved Akademiets oprettelse i 1754, og siden sørgede skiftende lærere for at viderebringe de kompositioner, der siden antikken havde skabt harmoni for det menneskelige øje.

Spritten Aalborg - Konkurrence - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering
Spritten Aalborg - Konkurrence - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering

Systemer

At søge systemet i en bygnings proportioner er dog ikke ufarligt – sættes der tilstrækkeligt med streger på planer og opstalter, kan enhver opførelse knyttes til et system. At klassiske proportionsprincipper var et centralt værktøj for Cock-Clausen afsløres imidlertid ved de enkle geometriske figurer, som spritfabrikkens facader er komponeret over – cirkelslag, kvadrater og trekanter. Samme simple enkeltelementer danner baggrund for Pantheon i Rom: Af det mest simple kan skabes det største. Med udgangspunkt i disse proportionsstudier er der tegnet en tilbygning, hvis røde teglfacader er foldet i et vertikalt relief, der spejler kompositionen af Cock-Clausens fabriksbygninger. Konkurrenceprojektet er udarbejdet i samarbejde med Barozzi Veiga, 1:1 Landskab, Frandsen & Søndergaard rådg. Ingeniørfirma KS og Krogh-Madsen Arkitekter A/S.

Spritten i Aalborg - Konkurrence - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering

Artcenter – Ålborg
Art: Transformation
Bygherre: Ejendomsfonden ArtCenter Spritten
Projektstade: Konkurrence 2019

Spritten i Aalborg - Konkurrence - Bertelsen og Scheving Arkitekter