Det er en særdeles bunden opgave at bygge om eller til på et museum. Et utal af krav, der ofte kan være modsatrettede, skal opfyldes. Den originale arkitektur skal honoreres, det nye rums funktion skal være perfekt, dørene skal være brandsikrede – og det skal være smukt! Ved åbningen af auditoriet sagde museets direktør Mikkel Bogh blandt andet: “Det nye auditorium er et nyt og helt centralt rum i museet, fordi det repræsenterer det vigtigste ved et museum; et sted hvor man kan diskutere og fortolke kunsten.”

Bertelsen & Scheving - SMK - Nyt Auditorium
Bertelsen & Scheving - SMK - Nyt Auditorium
Bertelsen & Scheving - SMK - Nyt Auditorium
Bertelsen & Scheving - SMK - Nyt Auditorium

Statens Museum for Kunst, København
Art: Ombygning af caféområde til nyt auditorium
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen
Projektstade: Udført 2018-2020