Transformations- og innovationsprocessen

Slå hul i verden

“Det er ungdommens privilegium at rive murene ned for selv at komme til”. Det var den holdning, arkitekterne mødte de studerendes drømme, ønsker og krav med. Transformationen af Politistationen har været lige så innovativ som den færdige Station. Der har skullet balanceres mellem store drømme og respekt for kulturarven, og hvad bygningen kunne bære.

Station - interiør, Bertelsen og Scheving Arkitekter, Restaurering

“De unge river vægge ned. Mange vægge. For at nyt kan komme til. De åbne rum, der kendetegner samarbejdet vil så stå for eftertiden som en illustration af vores særlige nutid, hvor vi netop tænker i samarbejde og åbenhed. Gennem mange workshops har vi lyttet til, hvad de studerende drømte om, og det var store åbne rum, samarbejde på tværs. Men samtidig har vi skullet sikre, at den fine bygning også fastholdt de kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter”, fortæller arkitekt Jens Bertelsen, hvis tegnestue var totalrådgiver for hovedentreprisen i den 52 mio. kr. dyre transformation.

Station - lokale, Bertelsen og Scheving Arkitekter, Restaurering

Synliggøre sporene af fortiden

“Et særligt fint arkitektonisk træk ved bygningen er en bred fordelingsgang på alle etager. Den førte ind til en masse små rum, der lige kunne indeholde to politifolk og en arrestant. Der er blevet revet rigtigt mange vægge ned, men vi har bevaret den brede gang og skabt plads til, at den kunne indrettes med faste møbler, tegnet af GxN”, fortæller Jens Bertelsen.

Nogle af de greb, som arkitekterne har brugt, er at synliggøre sporene efter transformationen. Sporene fra gennembrudte etagedæk er bevaret, døre udskiftet med glas, så der bag den lange og brede fordelingsgang, er store rum, men gangens rytme er bevaret.

Station - interiør, skakt, Bertelsen og Scheving Arkitekter, Restaurering
Station - interiør, gang, Bertelsen og Scheving Arkitekter, Restaurering

Markant er en en nykonstrueret ståltrappe, tegnet af Bertelsen & Scheving Arkitekter, der bl.a sikrer flugtveje. Den står i mørkt malet cortenstål som et næsten brutalt nedslag, der markerer bygningens transformation og gennembrudte etager og samtidig trækker et spor tilbage til den magtdemonstration, en politistation også er.

Station - gang, Bertelsen og Scheving Arkitekter, Restaurering

Tidslinje og historie:

 • Oprindelig funktion: 
  • Politistation med offentlig adgang, celler til arrestanter, små kontorer. Sammenhæng med brandstation og retsbygning.
 • Bygningens historie: 
  • Udskrevet arkitektkonkurrence i 1914 der blev vundet af arkitekt Hack Kampmann (Wikipedia). Indviet 1919 og fungerede til politiarbejde frem til 2012. CBS køber bygningen i 2014, efter at de studerende har rejst de første 19,5 mio. 
  • De studerende fundraiser i alt 52,5 mio DKK til ombygningen.
 • 2016: Foreningen Student and Innovation House grundlægges og fundraiser 7,5 mio til organisationsopbygning og aktiviteter.

 

Lidt af en øvelse

“Det har været lidt af en øvelse at imødekomme de studerendes drømme og samtidig skulle tænke lavpraktisk i flugtveje, brandsikring, ventilation, og hvad etageadskillelserne egentlig kunne bære”, fortæller Jens Bertelsen. En klassisk problematik har været, at bygherrerne, nemlig de studerende, ikke havde en fornemmelse af, hvad visionerne egentlig krævede af kvadratmeter, bærende konstruktioner osv. “Vores opgave har været at se, hvor mange store drømme man kan putte ind i små rum og alligevel imødekomme ideerne og forventningerne”, slutter Jens Bertelsen.

Respekt for den ydre helhed

Politistationen er bygget i sammenhæng med domhus og kirke, og Frederiksberg Kommune har en tydelig holdning til, at den særlige kulturarv bevares. Derfor er hovedindgangen trukket ind i gården, hvor den skaber nyt liv uden at ændre på bygningens overordnede ydre udtryk. Det nye indgangsparti i gården fremstår markant med en gennembrudt glasfacade i hele bygningens højde, der lader lyset sprede sig ind i de tidligere mørke rum, uden at bygningens oprindelige arkitektur overses. Samtidig er der blevet plads til handicapadgang, elevator mv. fra gårdsiden. 

Projektet er indstillet til Renoverprisen 2021.

Station - udefra, Bertelsen og Scheving Arkitekter, Restaurering

Transformationer vi i dag ikke ville drømme om at ændre til det oprindelige:

Jens Bertelsen peger på en række tidligere transformationer og restaureringer, der har grebet voldsomt ind i bygningen, men som vi i dag betragter som helheder:

Frederiks Hospital, tegnet af Eigtved i 1752-57 blev til Kunstindustrimuseet i 1919, transformeret af Ivar Bentsen og Thorkild Henningsen og indrettet af Kaare Klint. Der blev isat dobbelt så mange vinduer for at gøre bygningerne egnet til museum.

Af projekter som Bertelsen & Scheving Arkitekter har været involveret i nævner Jens Bertelsen:

KEA – Københavns Erhversakademi, der først var et trykkeri, dernæst Arbejderbevægelses arkiv blev i 2013 transformeret til en meget moderne skole, hvor næsten alle vægge er lagt ned for at kunne skabe flydende rum gennem mobile vægge. Ved at vende indgangen om, er der skabt en nyt og spændende bymiljø, som de fleste i dag kender med Empire bio, restauranter, osv.

Middelgrundsfortet, der blev anlagt i 1890-94 på en kunstig ø til forsvar af København, er fra at være et dødt og forladt forsvarsværk, i 2015  blevet transformeret til Ungdommens Ø.

 

 

Fakta: Transformation fra politistation til innovationshus

 • Navn: Station – A Student Innovation House
 • Sted: Howitzvej 30, 2000 Frederiksberg
 • Bygherre: Foreningen for Student and Innovation House og CBS
 • Størrelse: 3,200 m2 (3,700 m2 med gården)
 • Byggesum: 50 mio. dkk
 • Totalrådgiver Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS med underleverandørerne:
  • ArcgencY Arkitekter
  • GXN A/S
  • Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S (konstruktioner)
  • Martin Funch Rådgivende Ingeniører ApS (Ventilation og VVS)
  • ISC Rådgivende Ingeniører A/S (El)
 • Støttende fonde til byggeriet:
 • Nordea-fonden 
 • VILLUM Fonden 
 • Augustinus Fonden 
 • Knud Højgaards Fond 
 • Frederiksberg Fonden 
 • Weimann Fonden 
 • Støttende fonde til opbygning af organisationen og aktiviteter:
 • Tuborgfondet 
 • Otto Mønsteds Fond 
 • DSEB 
 • Frederiksberg Fonden 
 • 2017: Udviklingsprojekt igangsættes og rådgivere vælges
 • Oktober 2020: Gennemført transformation fra Politistation til Station