Admiral Gjeddes Gaard: Restaurering af facader

Admiral Gjeddes Gaard: Restaurering af facader

Indre gårdfacader samt tagomlægning på mellembygning