Henning Larsen – Legen og lyset

Henning Larsen – Legen og lyset

Henrik Steen Møller og Jens Lindhes bog om Henning Larsen: “En frise over Henning Larsen som menneske og arkitekt.”