Kehnet Nielsen – Malerier

Kehnet Nielsen – Malerier

Omdrejningspunktet i denne bog er Kehnet Nielsens fastholdelse af maleriet som sit kunstneriske udtryk.