Transformation: Lade til orangeri

Transformation: Lade til orangeri

Transformation af lade i Nordsjælland. Den gamle lade får nyt liv som orangeri med nyttehave.