Klima-, Energi- og Bygningsministeriet: Lys og farver til kontormiljøet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet: Lys og farver til kontormiljøet

Nyindretning og udsmykning af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i København. En omfattende modernisering har skabt et moderne kontormiljø med plads til uformelle møder og samtaler.