Christiansborg: Istandsættelse af Christiansborgs ældste facader

Christiansborg: Istandsættelse af Christiansborgs ældste facader

Vedligeholdelse af Christiansborg. Ridebaneanlægget bag Christiansborg Slot regnes i dag blandt de fineste sene barokke bygværker i Nordeuropa og gennemgår løbende vedligeholdelse, bl.a. omhyggelig udbedring af træværket i de smukke, indadgående vinduer.