Christiansborg: Ny tagbelægning på Lille Søndre Løngangsbygning

Christiansborg: Ny tagbelægning på Lille Søndre Løngangsbygning

Restaurering af Løngangsbygningen på Christiansborg. Løngangsbygningen, der binder Christiansborg sammen med Tøjhuskomplekset i Rigsdagsgården, blev ramt af vandskade efter skybruddet i sommeren 2011.