Vitskøl Kloster ligger i et karakterfuldt naturområde som et knudepunkt for udflugter i området. De dominerende træk i landskabet er marker, skove og veje i kontrast til naturens bløde linjer. Vitskøl har siden 1000-årene gennemlevet vidt forskellige anvendelsesformer: som kloster med tilhørende landbrug, herregård, opdragelsesanstalt og forvaringsinstitution. I dag huser bygningerne TAMU, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser og er et levende kursus- og uddannelsescenter for både dag- og kostelever. Intensionen er at fastholde og udbygge denne funktion. Helhedsplanen for TAMU-Center Vitskøl omhandler de kulturhistoriske bygninger, det omkringliggende landskab, funktioner og visioner, som alt sammen indskrives i en samlet vision for ejendommens fremtid.

Sammenhæng og udvikling

Det middelalderlige cistercienserkloster fra 1158 har gennem tiden undergået en lang række om- og tilbygninger og er løbende blevet restaureret. Inden ombygningen manglede bygningen vigtige funktioner for at kunne fungere optimalt som kursus- og uddannelsescenter. Der manglede bygninger til at varetage forskellige funktioner, visse funktioner var placeret uhensigtsmæssigt i det store og spredte anlæg og indretningen og vedligeholdelsen var uegnet til at rumme de aktuelle funktioner. Som helhed præges ejendommen af manglende sammenhæng mellem de forskellige afsnit – arkitektonisk, landskabeligt og funktionelt. Et væsentligt omdrejningspunkt er derfor at skabe et sammenhængende hele i oplevelsen af Vitskøl Kloster. Ændringerne på området består blandt andet af at renovere og ombygge Avlsgården, bevare og udbygge gartneribygningen, bevare den gamle rejsestald og klosterbygningen og indrette kapel og sakristi til en udstilling om klosteranlæggets historie. Den gamle autohal rives ned. Kantinen for elever og personale restaureres og ombygges gennemgribende, og køkkener i begge sidefløje renoveres i samme forbindelse.

Restaurering, ombygning og vedligeholdelsesovervågning

Bygherre: TAMU Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser

Omfang: bygninger ca.2.500 kvm.

Park, urtehaver og nærterræn i alt ca. 15 ha

Anlægssum: ombygning af køkkener mv. i alt ca. 2,8 mio. kr.

Projektstade: Siden 1998

Se vores andre TAMU-projekter her