Bertelsen & Scheving i nationalt samarbejde om terrorsikring

Det er ingen hemmelighed, at Danmark sammen med store dele af den vestlige verden i disse år oplever et stigende fokus på sikkerhed, som følge af den øgede terrortrussel. Det mærker vi også hos Bertelsen & Scheving Arkitekter, og de seneste år har vi oplevet en kraftig stigning i efterspørgslen efter netop terrorsikret arkitektur. Det har resulteret i et udvidet samarbejde med både PET og Rigspolitiet, og i et samarbejde om et risikoværktøj, som gratis tilbydes hele byggebranchen. RAMT (Risiko Arkitektur Mennesker Terror) hedder projektet, som er udviklet af DBI Brand og Sikring i et samarbejde mellem rådgivende ingeniører MOE, landskabsarkitekterne Schønherr og os.

Sikring af bygninger mod udefrakommende angreb er en gammelkendt nødvendighed, som de senere år desværre er blevet stadig mere aktuel for virksomheder, institutioner og offentlige anlæg. Som en af de få tegnestuer i landet udfører vi specialistrådgivning i terrorsikring i forbindelse med det byggede miljø og kulturarv.

Fokus på brugernes dagligdag

Udfordringen er ofte, hvordan en bygning kan forblive åben og imødekommende samtidig med, at et højt sikkerhedsniveau etableres. Det skal gennemtænkes og udføres, så bygningen stadig byder ansatte og gæster velkomne og forbliver tro mod arkitekturen. Vores fokus er derfor på at inkorporere enkle og effektive foranstaltninger i bygninger og helhedsplaner, således at terrorsikringen forbliver usynlig for de uindviede.

Åben og imødekommende

Hans Scheving, der er leder af vores sikringsafdeling, udtaler: “Det store spørgsmål, når man foretager terrorsikring i forbindelse med restaurering af en bygning, er, hvordan bygningen kan forblive åben og imødekommende, samtidig med at et højt sikkerhedsniveau etableres. Den konkrete bygning skal have tilført elementer, som modstår eller dæmmer op for diverse angreb, men samtidig skal bygningen forblive tro mod den oprindelige arkitekts visioner og bygningens kulturarv”.

I krydsfeltet mellem restaurering og terrorsikring af en bygning står brugerne og deres daglige virke helt centralt for os. En vellykket terrorsikring er betinget af, at brugernes dagligdag ikke tynges og besværliggøres af sikringstiltag, ligesom en sikring af bygningen heller ikke må forhindre en effektiv drift af en virksomheds kerneområder. Det er derfor vores fornemste opgave at skabe de fysiske rammer for tryghed og sikkerhed, uden at disse rammer indskrænker eller hæmmer det levede liv.

Terrorsikring følger arkitekturen og historisk arv

Vores udgangspunkt for terrorsikring i forbindelse med restaurering er altid en dyb og grundlæggende respekt for de givne omgivelser. Når vi restaurerer og sikrer en bygning, fokuserer vi derfor altid på både de æstetiske og funktionelle aspekter ved det omkringliggende område, miljøet og stedets historiske arv. En restaureret bygning skal efterfølgende altid fremstå smukkere og mere indbydende og inkluderende end før, og dette forhold må ikke ændres på grund af terrorsikring, således at bygningen pludselig fremstår intimiderende eller indelukket.

Det er et grundlæggende princip, at terrorsikring i forbindelse med restaurering altid skal indtænkes ud fra bygningens arkitektoniske udtryk og den konkrete trusselsvurdering. En vellykket terrorsikring bør så vidt mulig være usynlig. Respekten for vores fælles kulturarv og den oprindelige arkitekts visioner er essentiel, og sikringselementer må derfor aldrig stjæle fokus fra arkitekturen.

Bertelsen & Scheving - terrorsikring - sikringspullerter

Terrorsikring ved nybyggeri og restaurering

Bertelsen & Scheving varetager både terrorsikret nybyggeri og terrorsikring i forbindelse med restaurering. Vi har desuden mange års erfaring med at håndtere fredet kulturarv. Det er afgørende for både nybyggeri og restaurering, at man fra første færd indtænker terrorsikring på lige fod med eksempelvis brandsikring og forsyning. Dette sikrer ikke blot besparelser og en smidig proces, men har også en positiv effekt på det endelige udtryk, når sikring indgår i designet fra dag et. Med Bertelsen & Scheving er man garanteret denne integrerede tilgang, da vi er i stand til at styre hele processen fra ide til det færdige bygværk.

Hvad enten vi arbejder med nyopførte bygninger eller eksisterende er udgangspunktet altid, at en vellykket terrorsikring skal kunne mere end at bidrage til sikkerheden. Vores sikkerhedsløsninger har ikke blot et strengt funktionelt formål, men indgår også i det overordnede udtryk og bidrager til den samlede, æstetiske oplevelse. Dermed bliver vores sikkerhedsløsninger aldrig et nødvendigt onde, men i stedet en integreret del af designet, som skaber merværdi til den samlede oplevelse.

 

For yderligere information, kontakt Hans Scheving på +45 2055 0339 eller hans@bsarkitekter.dk