LÆNGEHUS MED MANGE FUNKTIONER

Ydmyg og naturlig tilbygning

Den foreslåede tilbygning lægger sig ydmygt langs det eksisterende plankeværk og ses nærmest ikke fra vandsiden. Fra havesiden vil den falde naturligt ind i resten af husets stemning og proportioner.

Inspirationen til tilbygningen er hentet fra små fiskerhuse, hvor mindre variationer, enhed i materialet og en simpel konstruktion er gennemgående træk. Bygningen tænkes opført i en simpel bræddekonstruktion og konstrueres som en længe, der kan indeholde garage, værksted, skur, bådehus og eventuel også et gæsteværelse. Funktionerne placeres i forlængelse af hinanden og får hver sit udtryk. Som små huse i forlængelse af hinanden.

Bygherre: Privat
Projektstade: skitseforslag 2005

tilbygning

tilbygning

tilbygning

tilbygning

tilbygning