Tisvilde Ø er et ambitiøst boligprojekt, planlagt mellem Tisvilde og Vejby, der tager udgangspunkt i fællesskabet, økologien og drømmen om at leve i et bofællesskab på landet.

En Hovedgård

Ønsket er at omdanne området til et nyt boligområde omkring et økologisk landbrug, der ejes af de nye bebyggelser, men drives professionelt af en forpagter. Landbruget etableres som en socialøkonomisk virksomhed, som med de sociale kvaliteter det indebærer vil tilføje ny energi til området.

Livet på landet

Forestilling om et liv i organisk harmoni med naturen og landskabet. Det skal være muligt ved at bebyggelsen ejer den hovedgård, der driver jorden og passer dyrene. Gården har et antal ungdomsboliger, der kunne indgå i et beskæftigelsesprojekt, hvor unge lærer at drive et landbrug samtidig med at de kommer i arbejde. Landbruget svarer til en stor køkkenhave: boligområdet er selvforsynende!

Bertelsen & Scheving - Boligprojekt - Tisvilde Ø
Bertelsen & Scheving - Boligprojekt - Tisvilde Ø

Princip for en boligklynge

En boligklynge har 18 huse og huser dermed 35-40 personer. 5-6 boligklynger udgør et bofællesskab og områdets 3 bofællesskaber udgør det økologiske fællesskab Tisvilde Ø. Boligerne er typisk mellem 65 og 130 kvm, fordi der skal kunne være boliger for alle: den enlige, børnefamilien, de ældre etc.

Vejen mellem Tsvilde og vejby er trafikeret og i øvrigt forbindelse til Gilleleje. Ud over det interne stisystem vil projektet gerne regulere adgangsvejene til boligerne, f.eks. med rundkørsler.

Fordeling af udearealer

Balancen mellem de private boliger og det fælles landbrug svarer til, at hver bolig er et parcelhus med en grund på 1000 kvm. I stedet for at de 1000 kvm er privat, så bor man i Tisvilde Ø på 200 kvm, mens de øvrige 800 kvm tillægges landbrugsarealet. Boligerne er små og de private dyrkningshaver er små, fordi der er så mange fælles faciliteter.

Fem minutter på cykel

På landet er man typisk tvunget til at bevæge sig langs markskel. I Tisvilde Ø området er der sikre cykel- og løbestier på kryds og tværs, så der er max 5 minutter til:
– legekammerater for børnene
– til butikken/dyrene på hovedgården
– til en station
– til butikkerne i Vejby
Alle bevæger sig nemmest på cykel.

Bertelsen & Scheving - Boligprojekt - Tisvilde Ø

Læs mere om projektet her:

Boligprojekt – Tisvilde Ø
Art: Byplanlægning
Bygherre: Sixton Selskaberne
Projektstade: Skitseprojekt

Bertelsen & Scheving - Boligprojekt - Tisvilde Ø