Med den specialdesignede facade til det lille toilethus i Rabalder Parken er det nødvendigt at se en prøve. Derfor er der netop blevet opført en 1:10-model af huset. Det er dog ikke første gang vi bruger spejlende plader til konstruktioner. Blandt andet i kunstværket “Angels and Ghosts” lavet i samarbejde med Erik A. Frandsen.

Et rekreativt element i fremtidens by

BS Arkitekter har fået til opgave at skabe en toiletbygning i Rabalder Parken som er en del af Musicon-området i Roskilde. Rabalder Parken på Musicon er et prisvindende teknisk regnvandsbassin, der – når det ikke regner – fungerer som skatepark og rekreativt anlæg. Det samlede anlæg består af flere bassiner og kanaler, som gradvist kan fyldes op af regnvand. Parken indgår i en samlet afvandingsplan for hele Musicon, hvor alt overfladevand afledes på terræn som et rekreativt element i den fremtidige by. Toiletbygningen skal placeres i den eksisterende park, og tænkes udført som en præfabrikeret bygning der beklædes med en specialdesignet facade, der passer til stedets rå karakter.

Bertelsen & Scheving - Rabalder Parken i Roskilde - Mini toilethus - Nybyggeri