Frits Schlegels Overformynderi ved Holmens Kanal er et moderne bypalads med et alvorligt ærinde og autoritært udtryk. Schegel var ambitiøs og innovativ og pressede sine konstruktører til at levere det ypperste – og nogle gange også for langt.

Udskiftning af 3000 m søjler er en radikal kur

Denne totalrenovering af facaden består blandt andet i at pille hver af de 4 meter høje søjler ned og erstatte dem. Det løber i alt op i tre kilometer søjler à 180 kg. Formålet har blandt andet været at fremhæve Schlegels klare linier i facaden og lade den grønlandske marmor tale for sig selv. Det er med andre ord en radikal kur, der griber igennem hele byggefysikken. Husets udtryk bliver restaureret tilbage til den oprindelige stripped classicism, mens bygningsmassen er domineret af nye byggeteknologier.

Udvikler nyt isoleringsmateriale i Schlegels ånd

Overformynderiet repræsenterer et nyt restaureringsemne, nemlig vores nyere bygningshistorie, der er præget af en lyst til at eksperimentere. Det har ført til konstruktivt spændende – men ofte komplicerede – bygninger. De kan ikke alene håndteres med et moderne materialekatalog og metoder, men vil kræve, at der udvikles nye metoder. Disse kan sikre bygningerne en fremtid både miljømæssigt, bygge- og isoleringsteknisk. For at løse nogle af de samme problemer, som Schlegels konstruktører kæmpede med dengang, har det været nødvendigt at udtænke en helt ny måde at isolere på. Bertelsen & Scheving Arkitekter har ved hjælp af samarbejdspartnere fundet frem til et østrigsk udviklet isoleringsmateriale, hvor der er tilsat opskummet glas. Det betyder at de hulrum i huset, der tidligere har skabt kondensproblemer, nu bliver udfyldt med en glaskuglearmening. Det bryder kuldebroen mellem inde og ude og derved undgår man kondens inde i konstruktionerne og efterfølgende korrosion og andre skader.