Det bedste ved at skulle transformere en historisk bygning til en ny funktion er, at bygningen repræsenterer en story telling. Den kan man ikke kan købe sig til, men man får den foræret alene pga bygningens historie.
Det sværeste ved at transformere en historisk bygning er – som rådgiver og kommende brugere – at skulle acceptere, at bygningen er bygget på en særlig måde af en særlig årsag.
Den lykkelige transformation er den, hvor den gode story telling er intakt samtidig med at de nye funktioner har fået den plads og den rumlighed, som var drømmen for alt det nye.
Det er den lykkelige transformation, vi leder efter med vores projekt til det nye Student Innovation House SIH.

Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation - Restaurering

Moderne funktionalisme

Den tidligere politistation på Howitzvej er bygget lige inden den moderne funktionalisme brød igennem som et mål for arkitekturen.
Funktionen ”politistation” havde sine krav til rumstørrelser, gangforløb og forbindelser, og byggeteknikken imødekom kravene med konstruktioner, der var gode til funktionen. Med det var også et moderne hus, fordi der bl.a. var tænkt på udluftning fra rummene med trækrør op igennem hele huset og særligt store tudsten på taget, så huset kunne gennemluftes naturligt.

Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation

Politistationen skulle have små rum og fik dem på alle etager. SIH skal i et vist omfang bruge små rum på de fleste etager. Små rum kræver udluftning og samtidig har SIH et stærkt ønske om at få en bæredygtig profil, og fordi huset oprindelig klarede gennemluftningen naturligt, kan huset i sig selv imødekomme en bæredygtig profil. Tilfældigt, men heldigt, og derfor udtryk for en lykkeligt transformation.

Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation - Restaurering
Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation - Restaurering

Nye rumlige krav

Funktionen ”Student Innovation House” har krav til større rum til forelæsninger og møder og til café og mødesteder. Det kan man ikke umiddelbart etablere i den tidligere politistationen. Men den naturlige ventilation løber op gennem en langsgående, bærende skillevæg, der deler hele bygningen med en gang på den ene side og kontorrum på den anden side – ud mod gården. Sådan en konstruktiv begrænsning viser sig dog samtidig at være den, der kan være med til at forløse de nye funktioner, fordi større rum så kan etableres på den side af den langsgående skillevægge der vender ud mod gården.

Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation - Restaurering
Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation - Restaurering

Dialog under transformation

Det vigtigste i en transformationsproces er den løbende dialog mellem huset og dets konstruktioner, mellem de kommende brugere og huset, mellem huset og rådgiverne.
I den lykkelige transformation er huset blevet ”spurgt” og de kommende brugere har reflekteret over svaret og konkluderet i lydhørhed overfor huset.
Vi kalder sådan en proces for et anerkendende princip, fordi vi finder det helt afgørende at anerkende det oprindelige hus, at anerkende forandringerne undervejs og endelig at anerkende de kommende brugeres krav. Løsningerne udgør en kritisk balance mellem de tre forhold.

Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation - Restaurering

Læs mere om projektet her

Se billeder fra byggeprocessen her

Les mere om Student & Innovation House her

Skolebyggeri – Frederiksberg
Art: Restaurering og ombygning
Bygherre: CBS og SIH
Projektstade: Under opførelse 2017-2021