AT FORANDRE, GIVE NYE LIV OG FUNKTIONER 

At transformere eksisterende rum forudsætter respekt for og læsning af det, der skal forandres. Enhver bygning egner sig bedst til sit oprindelige formål, men vores syn på at bo, arbejde, undervise, fremstille og producere eller gå på museer forandrer sig over tid. Heldigvis kan rum som regel transformeres og få nyt liv, men vi skal tænke os godt om for at få det til at virke. Udfordringen er at udnytte og respektere det eksisterende, så det transformerede bliver til en ny helhed. Vi lægger derfor meget vægt på de første faser, hvor vi undersøger og analyserer det som var engang. Vi afdækker ideer og konstruktioner i det oprindelige, vi finder forandringerne undervejs, og vi afklarer de nye krav. Undervejs “taler” vi med stederne og bliver kloge på, hvad det eksisterende kan. Processen er den samme, som den vi anvender, når vi arbejder med fredede bygninger. 

Byens rum forandrer sig hele tiden. Da voldene faldt rundt om København opstod der en ny form for byliv – levende, underholdende og fuld af mennesker i gaderne. Da bilen blev hver mands eje blev alt forandret på bilens præmisser. I dag er bilerne fortrængt fra de centrale strøg i byen og gaderne er fulde af mennesker igen. Offentlige byg- ninger som Folketeatret kan dermed blive del af gadens liv, og logikken fra byens rum med pladser, forløb og nicher kan i miniudgave styre et teaters offentlige “byrum”. Sådan blev Folketeatrets foyer til et inviterende rum som overgang mellem byen og teatersalen og -scenen. 

BYENS RUM 

UNDERVISNING 

Engang var undervisning en lukket funktion bortset fra pausernes leben. I dag sker undervisning i et flydende wifi-rum, hvor de studerende kan “zappe” til og fra fordi research, opgaver og dialog sker på en bærbar computer. Arbejdsmåden giver frihed til at vælge, hvor den enkelte studerende helst vil sidde, hvordan de helst vil modtage undervisning og hvor de helst vil slappe af. I transformationen af et tidligere trykkeris store, gennemgåede rum i konstruktioner støbt på stedet viser bygningen at være den optimale ramme om moderne undervisning for KEA, Københavns Erhvervsakademi. Konstruktionerne inviterede til at grave ud og ned, så cykler parkeres i kælderen og indkørsel, indgang og gennemgang bliver en levende og naturlig del af byens liv. 

I dag arbejder mange dynamisk flydende på et kontor end i tidligere tiders cellekontorer. Derfor kan kontorarbejdspladser naturligt finde sig til rette i bygninger, der oprindeligt havde et andet formål. I Borgerstuen var udfordringen at omdanne en tidligere stald og vognport til moderne kontorarbejdspladser. Oprindeligt stod hestene bundet til ydervæggene mellem lave boksvægge i et stort rum, og heste- vognene var parkeret i et stort åbent rum. Over hestene var der et høloft med lemme til at smide høet ned i staldgangen. Et moderne kontorrum er et åbent storrum med mindre inddelinger til møder – som boksene i en stald. En oplagt transformation, der samtidig formidler historien om hestestalden og vognporten. 

KONTORER 

Et moderne museum har fokus på dialog og på at etablere et socialt formidlingsrum, der kan overraske, underholde og informere på mange forskellige niveauer. Det er vigtigt at kunne sætte en aktuel dagsorden, at kunne tale rundt om en enkelt udstillingsgenstand og lukke en historie op, der er større end genstanden. 

Menneskestemmen – fortællerens stemme – er blevet den mest afgørende i en verden, hvor informationsmængden er så enorm, at det er fortælleren, der vælger ud, krydsrefererer og “kortslutter”, så vi alle bedre forstår. Sådan blev Enigma tænkt som et sted for dialog og fortælling. 

MUSEER 

KULTURHUSE 

Kultur – musik, dans, billedkunst, litteratur, formidling – er den lim, der kan holde et helt folk sammen. Det, der sker mellem mennesker kræver ikke andet end en simpel ramme, et tag over hovedet og læ for vinden. 

Et tidligere hotel – som Gran Hotel i den mellemamerikanske by Managua – i et fattigt og udfordret land kan sagtens være den ramme, der skal til. I en by, hvor det meste af centrum væltede ved et jordskælv i 1972 bliver det tidligere hotel dermed til både en erindring om byen, som den var, og et samlingspunkt for det, der skal holde hele folket sammen.