Bertelsen & Scheving tegner fremtidens kulturarv

Vi arbejder med restaurering og transformation af eksisterende bygninger.
Vi tegner, projekterer og bygger til mennesker, arbejdsliv og erhverv.
Vi former byen og landskabet. Vi er forankret i kulturarven.
Bertelsen & Scheving - Student Innovation House - Transformation 

Station – Student Innovation House

“Det er ungdommens privilegium at rive murene ned for selv at komme til”. Det var den holdning, arkitekterne mødte de studerendes drømme, ønsker og krav med. Transformationen af Politistationen har været lige så innovativ som den færdige Station. Der har skullet balanceres mellem store drømme og respekt for kulturarven, og hvad bygningen kunne bære.

Bertelsen & Scheving - Folketeateret - Ombygning

Folketeatret: Ombygning

Folketeatret har gennemgået en større ombygning med udskiftning af facaden ud mod Nørregade og en modernisering af teatrets to publikumsfoyerer.

Bertelsen & Scheving - Kirkemusikskolen i Roskilde - Transformation 

Kirkemusikskolen i Roskilde: Mere plads

Udvidelse og transformation af Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde. Inddragelse og ombygning af en bagbygning til en ny helhed er under opførelse.

Bertelsen & Scheving - Bæredygtighed - Transformation 

Bæredygtighed handler om at genbruge

Bæredygtighed er med rette blevet et buzzword også i byggebranchen. Til gengæld kniber det med en fælles forståelse af, hvad der egentlig definerer bæredygtigt byggeri. Nogle gange kan det mest bæredygtige være ikke at ændre på bygningen, men hvordan kan det lade sig gøre?

Bertelsen & Scheving - Sværtegade 3 - Ombygning 

Ombygning og indretning af Sværtegade 3

Kalejdoskopæstetik i snørklet byhus i København. Bygningen har tidligere huset kunstdrejer I.G. Schwartz’ virksomhed. Husets særegne indretning fra den tid bevares og udbygges i en kalejdoskopæstetik, der løber som en rød tråd i restaureringen.

Bertelsen & Scheving - Hoejbro Plads 4 - Ombygning - Butikslejemål - Hermes

Renovering af butik på Højbro Plads 4

Ud på gaden med historien. I de sidste godt 20 år har den fredede bygning på hjørnet af Højbro Plads levet en stille, indadvendt tilværelse som kontorbygning. Men nu bliver den historiske perle midt i København åbnet op efter en omfattende renovering.

Bertelsen & Scheving - Tidligere Meterologiske Institut - Søkortarkivet - Esplanaden - Konkurrenceforslag

Tidligere Meterologiske institut og Søkortarkiv: Konkurrence

Esplanaden 19 blev opført til Meteorologisk Institut og Søkortarkivet i 1872-73. Arkitekten var Vilhelm Peteren, en for sin tid fin og respekteret arkitekt. Vilhelm Petersen holdt sig til samme historiserende linje som arkitekterne J.D. Herholdt og Hans J. Holm. Det vil sige håndværksmæssigt fornuftigt og gerne med et anstrøg af italiensk renæssance.

Bertelsen & Scheving - Transformerstation Bremerholm - Ombygning 

Transformerstation Bremerholm: Brutalismebyggeri får ny funktion

Skitseforslag til opdatering af industribyggeriet, Transformerstation Bremerholm. Forslag til en ombygning, der både komplementerer facadens lukkede og mystiske udtryk samt skaber nye funktioner.

Bertelsen & Scheving - Den Rosenvinske Gaard - Korsgade Nyborg - Fredet - ombygning

Den Rosenvinske gård: Transformation

Nye lejligheder i fredet købmandsgård i Nyborg. Etablering af nye lejligheder i en fredet, tidligere købmandsgård i Nyborg.

Bertelsen & Scheving - Kristiansstad - Kornsilo - Kunsthal - Konkurrencebidrag

Kristiansstad: Kornsilo til kunsthal

Omtænkning af Kunstsilo i Kristiansstad, Norge. PAGONs programerklæring fra 1952 afsluttes med bemærkningen: ’Vi må ha mot til å gripe inn i fremtiden’, og det er netop sådan en holdning, der er brug for, når Korsmos egen kornsilo nu skal omdannes til kunstsilo.

Bertelsen & Scheving - Østre Elværk Transformation

Østre Elværk: Indretning af kontor

Østre Elværk blev opført i 1902, tegnet af Københavns stadsarkitekt Ludvig Fenger. Elværket består af flere bygninger: Maskinhallen, som er den mest markante, Kedelhuset, Højspændningsbygningen og en Portbygning.

Bertelsen & Scheving - Centro Cultural Managua i Nicaragua - Ombygning

Fra hotel til kulturhus

Ombygning af Centro Cultural Managua i Nicaragua. Gran Hotel blevet ombygget til kulturhus og står i dag åbent for byens kunstnere og borgere.

Bertelsen & Scheving - Frederiksberg Rådhus - Tilgængelighed

Frederiksberg Rådhus: Tilgængelighed

Bertelsen & Scheving - Sparresholm Gods - Restaurering og transformation 

Restaurering og transformation: Sparresholm Gods

Sparresholm Gods står overfor en særdeles spændende restaurering og transformation på baggrund af en ulykkelig brand. Flere tegnestuer har siden 2013 arbejdet på opgaven for de fredede bygninger, men i 2021 overtog Bertelsen og Scheving totalrådgivningen.

Bertelsen & Scheving - Socialstyrelsen - Transformation 

Socialstyrelsen: fra industri til moderne kontor

Thriges gamle fabrikker i Odense har haft stor betydning for udviklingen af byen til en moderne storby. Her ligger også den store industribygning fra 1898, som Socialstyrelsen rykkede ind i i 2016.

Bertelsen & Scheving - Vinbar i Store Strandstræde - Transformation 

Vinbar i Store Strandstræde

Indretning af vinbar og nyt facadeparti i Store Strandstræde i København.

Bertelsen & Scheving - Klima- Energi - og Bygningsministeriet - Stormgade - Nyindretning

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet: Lys og farver til kontormiljøet

Nyindretning og udsmykning af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i København. En omfattende modernisering har skabt et moderne kontormiljø med plads til uformelle møder og samtaler.

Bertelsen & Scheving -Borgerstuen - Ministerium - Ombygning

Børne- og ungeministeriet: Fra hestestald til ministerium

Ombygning af Borgerstuen ved Frederiksholms Kanal 21. Borgerstuen er ombygget og byder nu velkommen til et åbent og lyst kontormiljø i den gamle hestestald.

Bertelsen & Scheving - Frederiksberg Rådhus - Tilgængelighed 

Frederiksberg Rådhus: Tilgængelighed afsluttet projekt

På forpladsen ved Rådhuset – ved den eksisterende hovedindgang – har vi skabt betydeligt bedre tilgængelighedsforhold, og samtidig skabt muligheden for at alle besøgende på Rådhuset ankommer via bygningens foyer – sådan som det var tænkt oprindeligt.

Bertelsen & Scheving - Bauernhof Hollenbek - Ombygning 

Ombygning af Bauernhof Hollenbek

Ombygning af ældre privat bebyggelse i Tyskland

Bertelsen & Scheving - Nivaagaard Malersamling - Ombygning 

Nivaagaard Malerisamling: Radikal ombygning

Radikal ombygning af museum. Skitse til ny hovedindgang og park.

Bertelsen & Scheving - Fængsel - Vridsloeselille - Transformation

Vridsløselille Statsfængsel: Transformation

Tranformation af Vridsløselille fængsel i Albertslund. Vi har udført undersøgelser for Freja Ejendomme i forhold til at tranformerer fængslet til et bofællesskab med dyrkningshaver.

Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation

CBS: Transformation af politistation til studenterhus

Transformation af politistationen på Howitzvej på Frederiksberg. Den lykkelige transformation er den, hvor den gode story telling er intakt samtidig med at de nye funktioner har fået den plads og den rumlighed, som var drømmen for alt det nye.
Det er den lykkelige transformation, vi leder efter med vores projekt til det nye Student Innovation House SIH.

Bertelsen & Scheving - Lade til Orangeri - Transformation

Transformation: Lade til orangeri

Transformation af lade i Nordsjælland. Den gamle lade får nyt liv som orangeri med nyttehave.

Bertelsen & Scheving - Sjaellands - Kirkemusikskole - Transformation

Sjællands Kirkemusikskole: Nye facader og funktioner

Nyt mønstermurværk beklæder den gamle bagbygning til Kirkemusikskolen, som har fået ny funktion som koncertsal. Den indre gårdhave har også fået et ansigtsløft således at for og bagbygning nu danner en helhed.

Bertelsen & Scheving - Enigma - Transformation 

Enigma: Transformation til et inviterende museum

Det gamle fornemme posthus på Trianglen har gennem en årrække været på vej til en gennemgribende transformation. Bertelsen & Scheving Arkitekter har været med siden Post- og Telemuseet overtog det nedslidte posthus i 2015.

Bertelsen & Scheving -Enigma Torv - Post og tele museet - Ombygning

ENIGMA Torv: Byder velkommen med et hav af aktiviteter

Ombygning af ENIGMA – Museum for Post, Tele og kommunikation i København Ø. Første fase af er afsluttet, og ENIGMA torv byder nu blandt andet på lækker mad fra Meyers Kantina og funktionelt kunsthåndværk på Designmarkedet.

Bertelsen & Scheving - Enigma - Transformation

Enigma: Det inviterende museum

Transformation af Post-, tele- & Kommunikationsmuseet. Historien skaber forståelsesramme for vores samtid, og gør os klogere på, hvad fremtiden kan indeholde og ikke mindst, hvordan vi kan forberede os bedst muligt til at manøvrere i den.

Bertelsen & Scheving - Middelgrundsfortet - Ombygning

Middelgrundsfortet: Fra forsvar til leg og læring

Transformation af Middelgrundsfortet ud for København. Nu transformeres fortet til et mødested for oplevelse og uddannelse for spejderbevægelsen.

Bertelsen & Scheving -KEA - Transformation

KEA: Fra industri til undervisning

Ny bebyggelse af Campus Empire på Nørrebro. Der er pustet liv i Nørrebros baggårde, og området er ombygget til studiecampus. Københavns Erhvervsakademi, KEA, indtager flere af bygningerne.

Bertelsen & Scheving - Baghuset i Pilestræde 40 C - Ombygning 

Baghuset i Pilestræde 40 C: Private dining i det tidligere værksted

Renoveringen og ombygningen af baghuset i Pilestræde 40 C transformerer et tidligere værksted og kontor til restaurant med udeservering og rum til private dining.

Bertelsen & Scheving - KFUK - KFUM - Ombygning - Kollegie

KFUM/KFUK: Nye rummuligheder inde og ude

Ombygning af Skindergade 26 og St Kannikestræde 19. Vi har i samarbejde med Hovedforeningen KFUK-KFUM videreudviklet ønsker og visioner for de to ejendomme, der i dag huser frivilligcafé og kollegium.

Bertelsen & Scheving - Kartoffelrækkehus - Transformation 

Transformation af kartoffelrækkehus

Transformation af privat bolig. Projektstade – færdiggjort foråret 2009; ca 300 kvm.

Bertelsen & Scheving - Wedelslund Gods - Skitseforslag - Transformation

Wedelslund Gods: Skitseforslag

Alle steder er unikke. Der kan være en variation eller et karaktertræk i landskabet, et særkende hos naboerne, et vilkår i undergrunden. det opfatter vi som muligheder, vi kan udnytte til at tegne nye bugninger lige netop til det sted, hvor de skal ligge.

Bertelsen & Scheving - Artcenter Spritten - Konkurrence

Spritten i Aalborg – konkurrenceprojekt: Med proportioner som ledetråd

I 2019 deltog vi i en konkurrence om transformation af “Spritten” i Aalborg – et industrikompleks fra ‘De Danske Spritfabrikker”, der nu omdannes til artcenter. I projektet er proportionsprincipperne bag de eksisterende bygninger videreført i et nybyggeri.

Bertelsen & Scheving - Privat villa - Ombygning

Fra tung kasse til åben villa

Ombygning af privat villa i Gilleleje. Efter ombygningen strømmer lyset nu igennem villaen med udsigt til Øresund.

Bertelsen & Scheving - Privat bolig - Ombygning

Ombygning af privat bolig i Holte

At trække lyset ind i stuen. Privat hjem i Holte er ombygget med fokus på at trække dagslyset ind i husets kerne.

Bertelsen & Scheving tegner fremtidens kulturarv

Vi arbejder med restaurering og transformation af eksisterende bygninger.
Vi tegner, projekterer og bygger til mennesker, arbejdsliv og erhverv.
Vi former byen og landskabet. Vi er forankret i kulturarven.
Bertelsen & Scheving - Sparresholm Gods - Restaurering og transformation 

Restaurering og transformation: Sparresholm Gods

Sparresholm Gods står overfor en særdeles spændende restaurering og transformation på baggrund af en ulykkelig brand. Flere tegnestuer har siden 2013 arbejdet på opgaven for de fredede bygninger, men i 2021 overtog Bertelsen og Scheving totalrådgivningen.

Bertelsen & Scheving - Student Innovation House - Transformation 

Station – Student Innovation House

“Det er ungdommens privilegium at rive murene ned for selv at komme til”. Det var den holdning, arkitekterne mødte de studerendes drømme, ønsker og krav med. Transformationen af Politistationen har været lige så innovativ som den færdige Station. Der har skullet balanceres mellem store drømme og respekt for kulturarven, og hvad bygningen kunne bære.

Bertelsen & Scheving - Enigma - Transformation 

Enigma: Transformation til et inviterende museum

Det gamle fornemme posthus på Trianglen har gennem en årrække været på vej til en gennemgribende transformation. Bertelsen & Scheving Arkitekter har været med siden Post- og Telemuseet overtog det nedslidte posthus i 2015.

Bertelsen & Scheving - Bæredygtighed - Transformation 

Bæredygtighed handler om at genbruge

Bæredygtighed er med rette blevet et buzzword også i byggebranchen. Til gengæld kniber det med en fælles forståelse af, hvad der egentlig definerer bæredygtigt byggeri. Nogle gange kan det mest bæredygtige være ikke at ændre på bygningen, men hvordan kan det lade sig gøre?

Bertelsen & Scheving -KEA - Transformation

KEA: Fra industri til undervisning

Ny bebyggelse af Campus Empire på Nørrebro. Der er pustet liv i Nørrebros baggårde, og området er ombygget til studiecampus. Københavns Erhvervsakademi, KEA, indtager flere af bygningerne.

Bertelsen & Scheving - Folketeateret - Ombygning

Folketeatret: Ombygning

Folketeatret har gennemgået en større ombygning med udskiftning af facaden ud mod Nørregade og en modernisering af teatrets to publikumsfoyerer.

Bertelsen & Scheving - Middelgrundsfortet - Ombygning

Middelgrundsfortet: Fra forsvar til leg og læring

Transformation af Middelgrundsfortet ud for København. Nu transformeres fortet til et mødested for oplevelse og uddannelse for spejderbevægelsen.

Bertelsen & Scheving - Vinbar i Store Strandstræde - Transformation 

Vinbar i Store Strandstræde

Indretning af vinbar og nyt facadeparti i Store Strandstræde i København.

Bertelsen & Scheving - Kirkemusikskolen i Roskilde - Transformation 

Kirkemusikskolen i Roskilde: Mere plads

Udvidelse og transformation af Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde. Inddragelse og ombygning af en bagbygning til en ny helhed er under opførelse.

Bertelsen & Scheving -Borgerstuen - Ministerium - Ombygning

Børne- og ungeministeriet: Fra hestestald til ministerium

Ombygning af Borgerstuen ved Frederiksholms Kanal 21. Borgerstuen er ombygget og byder nu velkommen til et åbent og lyst kontormiljø i den gamle hestestald.

Bertelsen & Scheving - Baghuset i Pilestræde 40 C - Ombygning 

Baghuset i Pilestræde 40 C: Private dining i det tidligere værksted

Renoveringen og ombygningen af baghuset i Pilestræde 40 C transformerer et tidligere værksted og kontor til restaurant med udeservering og rum til private dining.

Bertelsen & Scheving - Socialstyrelsen - Transformation 

Socialstyrelsen: fra industri til moderne kontor

Thriges gamle fabrikker i Odense har haft stor betydning for udviklingen af byen til en moderne storby. Her ligger også den store industribygning fra 1898, som Socialstyrelsen rykkede ind i i 2016.

Bertelsen & Scheving -Enigma Torv - Post og tele museet - Ombygning

ENIGMA Torv: Byder velkommen med et hav af aktiviteter

Ombygning af ENIGMA – Museum for Post, Tele og kommunikation i København Ø. Første fase af er afsluttet, og ENIGMA torv byder nu blandt andet på lækker mad fra Meyers Kantina og funktionelt kunsthåndværk på Designmarkedet.

Bertelsen & Scheving - Klima- Energi - og Bygningsministeriet - Stormgade - Nyindretning

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet: Lys og farver til kontormiljøet

Nyindretning og udsmykning af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i København. En omfattende modernisering har skabt et moderne kontormiljø med plads til uformelle møder og samtaler.

Bertelsen & Scheving - Sjaellands - Kirkemusikskole - Transformation

Sjællands Kirkemusikskole: Nye facader og funktioner

Nyt mønstermurværk beklæder den gamle bagbygning til Kirkemusikskolen, som har fået ny funktion som koncertsal. Den indre gårdhave har også fået et ansigtsløft således at for og bagbygning nu danner en helhed.

Bertelsen & Scheving - Sværtegade 3 - Ombygning 

Ombygning og indretning af Sværtegade 3

Kalejdoskopæstetik i snørklet byhus i København. Bygningen har tidligere huset kunstdrejer I.G. Schwartz’ virksomhed. Husets særegne indretning fra den tid bevares og udbygges i en kalejdoskopæstetik, der løber som en rød tråd i restaureringen.

Bertelsen & Scheving - Frederiksberg Rådhus - Tilgængelighed 

Frederiksberg Rådhus: Tilgængelighed afsluttet projekt

På forpladsen ved Rådhuset – ved den eksisterende hovedindgang – har vi skabt betydeligt bedre tilgængelighedsforhold, og samtidig skabt muligheden for at alle besøgende på Rådhuset ankommer via bygningens foyer – sådan som det var tænkt oprindeligt.

Bertelsen & Scheving - Hoejbro Plads 4 - Ombygning - Butikslejemål - Hermes

Renovering af butik på Højbro Plads 4

Ud på gaden med historien. I de sidste godt 20 år har den fredede bygning på hjørnet af Højbro Plads levet en stille, indadvendt tilværelse som kontorbygning. Men nu bliver den historiske perle midt i København åbnet op efter en omfattende renovering.

Bertelsen & Scheving - Tidligere Meterologiske Institut - Søkortarkivet - Esplanaden - Konkurrenceforslag

Tidligere Meterologiske institut og Søkortarkiv: Konkurrence

Esplanaden 19 blev opført til Meteorologisk Institut og Søkortarkivet i 1872-73. Arkitekten var Vilhelm Peteren, en for sin tid fin og respekteret arkitekt. Vilhelm Petersen holdt sig til samme historiserende linje som arkitekterne J.D. Herholdt og Hans J. Holm. Det vil sige håndværksmæssigt fornuftigt og gerne med et anstrøg af italiensk renæssance.

Bertelsen & Scheving - KFUK - KFUM - Ombygning - Kollegie

KFUM/KFUK: Nye rummuligheder inde og ude

Ombygning af Skindergade 26 og St Kannikestræde 19. Vi har i samarbejde med Hovedforeningen KFUK-KFUM videreudviklet ønsker og visioner for de to ejendomme, der i dag huser frivilligcafé og kollegium.

Bertelsen & Scheving - Bauernhof Hollenbek - Ombygning 

Ombygning af Bauernhof Hollenbek

Ombygning af ældre privat bebyggelse i Tyskland

Bertelsen & Scheving - Kartoffelrækkehus - Transformation 

Transformation af kartoffelrækkehus

Transformation af privat bolig. Projektstade – færdiggjort foråret 2009; ca 300 kvm.

Bertelsen & Scheving - Wedelslund Gods - Skitseforslag - Transformation

Wedelslund Gods: Skitseforslag

Alle steder er unikke. Der kan være en variation eller et karaktertræk i landskabet, et særkende hos naboerne, et vilkår i undergrunden. det opfatter vi som muligheder, vi kan udnytte til at tegne nye bugninger lige netop til det sted, hvor de skal ligge.

Bertelsen & Scheving - Transformerstation Bremerholm - Ombygning 

Transformerstation Bremerholm: Brutalismebyggeri får ny funktion

Skitseforslag til opdatering af industribyggeriet, Transformerstation Bremerholm. Forslag til en ombygning, der både komplementerer facadens lukkede og mystiske udtryk samt skaber nye funktioner.

Bertelsen & Scheving - Nivaagaard Malersamling - Ombygning 

Nivaagaard Malerisamling: Radikal ombygning

Radikal ombygning af museum. Skitse til ny hovedindgang og park.

Bertelsen & Scheving - Artcenter Spritten - Konkurrence

Spritten i Aalborg – konkurrenceprojekt: Med proportioner som ledetråd

I 2019 deltog vi i en konkurrence om transformation af “Spritten” i Aalborg – et industrikompleks fra ‘De Danske Spritfabrikker”, der nu omdannes til artcenter. I projektet er proportionsprincipperne bag de eksisterende bygninger videreført i et nybyggeri.

Bertelsen & Scheving - Den Rosenvinske Gaard - Korsgade Nyborg - Fredet - ombygning

Den Rosenvinske gård: Transformation

Nye lejligheder i fredet købmandsgård i Nyborg. Etablering af nye lejligheder i en fredet, tidligere købmandsgård i Nyborg.

Bertelsen & Scheving - Fængsel - Vridsloeselille - Transformation

Vridsløselille Statsfængsel: Transformation

Tranformation af Vridsløselille fængsel i Albertslund. Vi har udført undersøgelser for Freja Ejendomme i forhold til at tranformerer fængslet til et bofællesskab med dyrkningshaver.

Bertelsen & Scheving - Privat villa - Ombygning

Fra tung kasse til åben villa

Ombygning af privat villa i Gilleleje. Efter ombygningen strømmer lyset nu igennem villaen med udsigt til Øresund.

Bertelsen & Scheving - Kristiansstad - Kornsilo - Kunsthal - Konkurrencebidrag

Kristiansstad: Kornsilo til kunsthal

Omtænkning af Kunstsilo i Kristiansstad, Norge. PAGONs programerklæring fra 1952 afsluttes med bemærkningen: ’Vi må ha mot til å gripe inn i fremtiden’, og det er netop sådan en holdning, der er brug for, når Korsmos egen kornsilo nu skal omdannes til kunstsilo.

Bertelsen & Scheving - Østre Elværk Transformation

Østre Elværk: Indretning af kontor

Østre Elværk blev opført i 1902, tegnet af Københavns stadsarkitekt Ludvig Fenger. Elværket består af flere bygninger: Maskinhallen, som er den mest markante, Kedelhuset, Højspændningsbygningen og en Portbygning.

Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation

CBS: Transformation af politistation til studenterhus

Transformation af politistationen på Howitzvej på Frederiksberg. Den lykkelige transformation er den, hvor den gode story telling er intakt samtidig med at de nye funktioner har fået den plads og den rumlighed, som var drømmen for alt det nye.
Det er den lykkelige transformation, vi leder efter med vores projekt til det nye Student Innovation House SIH.

Bertelsen & Scheving - Centro Cultural Managua i Nicaragua - Ombygning

Fra hotel til kulturhus

Ombygning af Centro Cultural Managua i Nicaragua. Gran Hotel blevet ombygget til kulturhus og står i dag åbent for byens kunstnere og borgere.

Bertelsen & Scheving - Enigma - Transformation

Enigma: Det inviterende museum

Transformation af Post-, tele- & Kommunikationsmuseet. Historien skaber forståelsesramme for vores samtid, og gør os klogere på, hvad fremtiden kan indeholde og ikke mindst, hvordan vi kan forberede os bedst muligt til at manøvrere i den.

Bertelsen & Scheving - Lade til Orangeri - Transformation

Transformation: Lade til orangeri

Transformation af lade i Nordsjælland. Den gamle lade får nyt liv som orangeri med nyttehave.

Bertelsen & Scheving - Privat bolig - Ombygning

Ombygning af privat bolig i Holte

At trække lyset ind i stuen. Privat hjem i Holte er ombygget med fokus på at trække dagslyset ind i husets kerne.

Bertelsen & Scheving - Frederiksberg Rådhus - Tilgængelighed

Frederiksberg Rådhus: Tilgængelighed