Bertelsen & Scheving tegner fremtidens kulturarv

Vi arbejder med restaurering og transformation af eksisterende bygninger.
Vi tegner, projekterer og bygger til mennesker, arbejdsliv og erhverv.
Vi former byen og landskabet. Vi er forankret i kulturarven.
Bertelsen & Scheving - Artcenter Spritten - Konkurrence

Spritten i Aalborg – konkurrenceprojekt: Med proportioner som ledetråd

I 2019 deltog vi i en konkurrence om transformation af “Spritten” i Aalborg – et industrikompleks fra ‘De Danske Spritfabrikker”, der nu omdannes til artcenter. I projektet er proportionsprincipperne bag de eksisterende bygninger videreført i et nybyggeri.

Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation

CBS: Transformation af politistation til studenterhus

Transformation af politistationen på Howitzvej på Frederiksberg. Den lykkelige transformation er den, hvor den gode story telling er intakt samtidig med at de nye funktioner har fået den plads og den rumlighed, som var drømmen for alt det nye.
Det er den lykkelige transformation, vi leder efter med vores projekt til det nye Student Innovation House SIH.

Bertelsen & Scheving - Sjaellands - Kirkemusikskole - Transformation

Sjællands Kirkemusikskole: Nye facader og funktioner

Nyt mønstermurværk beklæder den gamle bagbygning til Kirkemusikskolen, som har fået ny funktion som koncertsal. Den indre gårdhave har også fået et ansigtsløft således at for og bagbygning nu danner en helhed.

Bertelsen & Scheving -KEA - Transformation

KEA: Fra industri til undervisning

Ny bebyggelse af Campus Empire på Nørrebro. Der er pustet liv i Nørrebros baggårde, og området er ombygget til studiecampus. Københavns Erhvervsakademi, KEA, indtager flere af bygningerne.

Bertelsen & Scheving -Enigma Torv - Post og tele museet - Ombygning

ENIGMA Torv: Byder velkommen med et hav af aktiviteter

Ombygning af ENIGMA – Museum for Post, Tele og kommunikation i København Ø. Første fase af er afsluttet, og ENIGMA torv byder nu blandt andet på lækker mad fra Meyers Kantina og funktionelt kunsthåndværk på Designmarkedet.

Bertelsen & Scheving - Middelgrundsfortet - Ombygning

Middelgrundsfortet: Fra forsvar til leg og læring

Transformation af Middelgrundsfortet ud for København. Nu transformeres fortet til et mødested for oplevelse og uddannelse for spejderbevægelsen.

Bertelsen & Scheving - KFUK - KFUM - Ombygning - Kollegie

KFUM/KFUK: Nye rummuligheder inde og ude

Ombygning af Skindergade 26 og St Kannikestræde 19. Vi har i samarbejde med Hovedforeningen KFUK-KFUM videreudviklet ønsker og visioner for de to ejendomme, der i dag huser frivilligcafé og kollegium.

Bertelsen & Scheving - Wedelslund Gods - Skitseforslag - Transformation

Wedelslund Gods: Skitseforslag

Alle steder er unikke. Der kan være en variation eller et karaktertræk i landskabet, et særkende hos naboerne, et vilkår i undergrunden. det opfatter vi som muligheder, vi kan udnytte til at tegne nye bugninger lige netop til det sted, hvor de skal ligge.

Bertelsen & Scheving - Den Rosenvinske Gaard - Korsgade Nyborg - Fredet - ombygning

Den Rosenvinske gård: Transformation

Nye lejligheder i fredet købmandsgård i Nyborg. Etablering af nye lejligheder i en fredet, tidligere købmandsgård i Nyborg.

Bertelsen & Scheving - Kristiansstad - Kornsilo - Kunsthal - Konkurrencebidrag

Kristiansstad: Kornsilo til kunsthal

Omtænkning af Kunstsilo i Kristiansstad, Norge. PAGONs programerklæring fra 1952 afsluttes med bemærkningen: ’Vi må ha mot til å gripe inn i fremtiden’, og det er netop sådan en holdning, der er brug for, når Korsmos egen kornsilo nu skal omdannes til kunstsilo.

Bertelsen & Scheving - Lade til Orangeri - Transformation

Transformation: Lade til orangeri

Transformation af lade i Nordsjælland. Den gamle lade får nyt liv som orangeri med nyttehave.

Bertelsen & Scheving - Folketeateret - Ombygning

Folketeatret: Ombygning

Folketeatret har gennemgået en større ombygning med udskiftning af facaden ud mod Nørregade og en modernisering af teatrets to publikumsfoyerer.

Bertelsen & Scheving -Borgerstuen - Ministerium - Ombygning

Børne- og ungeministeriet: Fra hestestald til ministerium

Ombygning af Borgerstuen ved Frederiksholms Kanal 21. Borgerstuen er ombygget og byder nu velkommen til et åbent og lyst kontormiljø i den gamle hestestald.

Bertelsen & Scheving - Klima- Energi - og Bygningsministeriet - Stormgade - Nyindretning

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet: Lys og farver til kontormiljøet

Nyindretning og udsmykning af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i København. En omfattende modernisering har skabt et moderne kontormiljø med plads til uformelle møder og samtaler.

Bertelsen & Scheving - Hoejbro Plads 4 - Ombygning - Butikslejemål - Hermes

Renovering af butik på Højbro Plads 4

Ud på gaden med historien. I de sidste godt 20 år har den fredede bygning på hjørnet af Højbro Plads levet en stille, indadvendt tilværelse som kontorbygning. Men nu bliver den historiske perle midt i København åbnet op efter en omfattende renovering.

Bertelsen & Scheving - Tidligere Meterologiske Institut - Søkortarkivet - Esplanaden - Konkurrenceforslag

Tidligere Meterologiske institut og Søkortarkiv: Konkurrence

Esplanaden 19 blev opført til Meteorologisk Institut og Søkortarkivet i 1872-73. Arkitekten var Vilhelm Peteren, en for sin tid fin og respekteret arkitekt. Vilhelm Petersen holdt sig til samme historiserende linje som arkitekterne J.D. Herholdt og Hans J. Holm. Det vil sige håndværksmæssigt fornuftigt og gerne med et anstrøg af italiensk renæssance.

Bertelsen & Scheving - Fængsel - Vridsloeselille - Transformation

Vridsløselille Statsfængsel: Transformation

Tranformation af Vridsløselille fængsel i Albertslund. Vi har udført undersøgelser for Freja Ejendomme i forhold til at tranformerer fængslet til et bofællesskab med dyrkningshaver.

Bertelsen & Scheving - Østre Elværk Transformation

Østre Elværk: Indretning af kontor

Østre Elværk blev opført i 1902, tegnet af Københavns stadsarkitekt Ludvig Fenger. Elværket består af flere bygninger: Maskinhallen, som er den mest markante, Kedelhuset, Højspændningsbygningen og en Portbygning.

Bertelsen & Scheving - Nivaagaard Malersamling - Ombygning 

Nivaagaard Malerisamling: Radikal ombygning

Radikal ombygning af museum. Skitse til ny hovedindgang og park.

Bertelsen & Scheving tegner fremtidens kulturarv

Vi arbejder med restaurering og transformation af eksisterende bygninger.
Vi tegner, projekterer og bygger til mennesker, arbejdsliv og erhverv.
Vi former byen og landskabet. Vi er forankret i kulturarven.
Bertelsen & Scheving - Artcenter Spritten - Konkurrence

Spritten i Aalborg – konkurrenceprojekt: Med proportioner som ledetråd

I 2019 deltog vi i en konkurrence om transformation af “Spritten” i Aalborg – et industrikompleks fra ‘De Danske Spritfabrikker”, der nu omdannes til artcenter. I projektet er proportionsprincipperne bag de eksisterende bygninger videreført i et nybyggeri.

Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation

CBS: Transformation af politistation til studenterhus

Transformation af politistationen på Howitzvej på Frederiksberg. Den lykkelige transformation er den, hvor den gode story telling er intakt samtidig med at de nye funktioner har fået den plads og den rumlighed, som var drømmen for alt det nye.
Det er den lykkelige transformation, vi leder efter med vores projekt til det nye Student Innovation House SIH.

Bertelsen & Scheving - Sjaellands - Kirkemusikskole - Transformation

Sjællands Kirkemusikskole: Nye facader og funktioner

Nyt mønstermurværk beklæder den gamle bagbygning til Kirkemusikskolen, som har fået ny funktion som koncertsal. Den indre gårdhave har også fået et ansigtsløft således at for og bagbygning nu danner en helhed.

Bertelsen & Scheving -KEA - Transformation

KEA: Fra industri til undervisning

Ny bebyggelse af Campus Empire på Nørrebro. Der er pustet liv i Nørrebros baggårde, og området er ombygget til studiecampus. Københavns Erhvervsakademi, KEA, indtager flere af bygningerne.

Bertelsen & Scheving -Enigma Torv - Post og tele museet - Ombygning

ENIGMA Torv: Byder velkommen med et hav af aktiviteter

Ombygning af ENIGMA – Museum for Post, Tele og kommunikation i København Ø. Første fase af er afsluttet, og ENIGMA torv byder nu blandt andet på lækker mad fra Meyers Kantina og funktionelt kunsthåndværk på Designmarkedet.

Bertelsen & Scheving - Middelgrundsfortet - Ombygning

Middelgrundsfortet: Fra forsvar til leg og læring

Transformation af Middelgrundsfortet ud for København. Nu transformeres fortet til et mødested for oplevelse og uddannelse for spejderbevægelsen.

Bertelsen & Scheving - KFUK - KFUM - Ombygning - Kollegie

KFUM/KFUK: Nye rummuligheder inde og ude

Ombygning af Skindergade 26 og St Kannikestræde 19. Vi har i samarbejde med Hovedforeningen KFUK-KFUM videreudviklet ønsker og visioner for de to ejendomme, der i dag huser frivilligcafé og kollegium.

Bertelsen & Scheving - Folketeateret - Ombygning

Folketeatret: Ombygning

Folketeatret har gennemgået en større ombygning med udskiftning af facaden ud mod Nørregade og en modernisering af teatrets to publikumsfoyerer.

Bertelsen & Scheving - Wedelslund Gods - Skitseforslag - Transformation

Wedelslund Gods: Skitseforslag

Alle steder er unikke. Der kan være en variation eller et karaktertræk i landskabet, et særkende hos naboerne, et vilkår i undergrunden. det opfatter vi som muligheder, vi kan udnytte til at tegne nye bugninger lige netop til det sted, hvor de skal ligge.

Bertelsen & Scheving - Den Rosenvinske Gaard - Korsgade Nyborg - Fredet - ombygning

Den Rosenvinske gård: Transformation

Nye lejligheder i fredet købmandsgård i Nyborg. Etablering af nye lejligheder i en fredet, tidligere købmandsgård i Nyborg.

Bertelsen & Scheving - Tidligere Meterologiske Institut - Søkortarkivet - Esplanaden - Konkurrenceforslag

Tidligere Meterologiske institut og Søkortarkiv: Konkurrence

Esplanaden 19 blev opført til Meteorologisk Institut og Søkortarkivet i 1872-73. Arkitekten var Vilhelm Peteren, en for sin tid fin og respekteret arkitekt. Vilhelm Petersen holdt sig til samme historiserende linje som arkitekterne J.D. Herholdt og Hans J. Holm. Det vil sige håndværksmæssigt fornuftigt og gerne med et anstrøg af italiensk renæssance.

Bertelsen & Scheving - Kristiansstad - Kornsilo - Kunsthal - Konkurrencebidrag

Kristiansstad: Kornsilo til kunsthal

Omtænkning af Kunstsilo i Kristiansstad, Norge. PAGONs programerklæring fra 1952 afsluttes med bemærkningen: ’Vi må ha mot til å gripe inn i fremtiden’, og det er netop sådan en holdning, der er brug for, når Korsmos egen kornsilo nu skal omdannes til kunstsilo.

Bertelsen & Scheving - Lade til Orangeri - Transformation

Transformation: Lade til orangeri

Transformation af lade i Nordsjælland. Den gamle lade får nyt liv som orangeri med nyttehave.

Bertelsen & Scheving -Borgerstuen - Ministerium - Ombygning

Børne- og ungeministeriet: Fra hestestald til ministerium

Ombygning af Borgerstuen ved Frederiksholms Kanal 21. Borgerstuen er ombygget og byder nu velkommen til et åbent og lyst kontormiljø i den gamle hestestald.

Bertelsen & Scheving - Nivaagaard Malersamling - Ombygning 

Nivaagaard Malerisamling: Radikal ombygning

Radikal ombygning af museum. Skitse til ny hovedindgang og park.

Bertelsen & Scheving - Klima- Energi - og Bygningsministeriet - Stormgade - Nyindretning

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet: Lys og farver til kontormiljøet

Nyindretning og udsmykning af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i København. En omfattende modernisering har skabt et moderne kontormiljø med plads til uformelle møder og samtaler.

Bertelsen & Scheving - Fængsel - Vridsloeselille - Transformation

Vridsløselille Statsfængsel: Transformation

Tranformation af Vridsløselille fængsel i Albertslund. Vi har udført undersøgelser for Freja Ejendomme i forhold til at tranformerer fængslet til et bofællesskab med dyrkningshaver.

Bertelsen & Scheving - Østre Elværk Transformation

Østre Elværk: Indretning af kontor

Østre Elværk blev opført i 1902, tegnet af Københavns stadsarkitekt Ludvig Fenger. Elværket består af flere bygninger: Maskinhallen, som er den mest markante, Kedelhuset, Højspændningsbygningen og en Portbygning.

Bertelsen & Scheving - Hoejbro Plads 4 - Ombygning - Butikslejemål - Hermes

Renovering af butik på Højbro Plads 4

Ud på gaden med historien. I de sidste godt 20 år har den fredede bygning på hjørnet af Højbro Plads levet en stille, indadvendt tilværelse som kontorbygning. Men nu bliver den historiske perle midt i København åbnet op efter en omfattende renovering.