Transformerstation Bremerholm blev opført mellem 1962 og 1963 af Arkitekt Hans Chr. Hansen, da han arbejdede for Stadsarkitektens Direktorat i København under ledelse af F.C. Lund (1896-1984). Bygningen bibeholdt sin funktion som transformerstation indtil 2013, hvor den nuværende ejer Dong energi valgte at flytte transformerne ud af byen. Siden har bygningen stået ubenyttet hen, men spor af dens tidligere liv står tydeligt og uberørt tilbage.

Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering - Transformerstation Bremerholm

Et vidne til den rivende samfundsudvikling

Bygningen og dens oprindelige funktion fortæller en historie om den hastige økonomiske samfundsudvikling og dertilhørende drastiske byudvikling som København var vidne til i efterkrigsårene. Transformerstationen er en klar repræsentant for en bygningstype, der forsøgte at tilpasse sig et tæt og dynamisk bymiljø. Dette samtidig med at opfylde funktionelle krav om blandt andet robusthed, sikkerhed og støjgener. Bremerholm er repræsentativ for den danske fortolkning af brutalismen – en strømning i modernistisk arkitektur i 1950’erne. Her blev konstruktion og materialer fremvist råt og utilsløret, og tekniske installationer blev blotlagt. En stilart, der stræbte efter at vise bygningens egen indre nødvendighed, hvilket i tilfældet med Bremerholm opleves tydeligt i valget af materialer og tektonik.

Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering - Transformerstation Bremerholm
Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering - Transformerstation Bremerholm

I forslaget tilføjes nye trapper, bedre flugtveje samt en elevator. Samtidig fjernes der vægge og glasmontre på facaden og tilføjes nye vinduer og glaspartier. Ved desuden at gennemskære dæk og vægge kan transformerstationen rumme flere forskellige funktioner i samme bygning: butikslejemål i stueetagen, kontorer på første etage og beboelse på tredje og fjerde sal.

Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering - Transformerstation Bremerholm
Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering - Transformerstation Bremerholm
Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering - Transformerstation Bremerholm

Fotos af: Even Brænne Olstad