Sammen med Rambøll har tegnestuen vundet udbud som totalrådgivere om teknisk rådgivning og bistand på mere end 500 ejendomme og lejemål i mere end 100 lande. Det handler ofte om historiske bygninger eller den bedste præsentation af dansk kulturarv.

Ambassader er ikke blot bygninger, men et visitkort, der viser den danske kulturarv og kultur i udlandet. Derfor indeholder Udenrigsministeriets bygninger ikke kun fantastisk arkitektur og kulturarv, men også høje krav til både vedligehold og drift. 

Kulturarv forankret i offentligt byggeri

“Det er naturligt, at kulturarven ofte er forankret i offentlige bygninger. Netop ambassader spiller en central rolle, fordi de enten befinder sig i smukke lokale bygninger, tænk f.eks. på den franske ambassade, der har til huse i Thotts Palæ, eller i nybygget dansk arkitektur, som f.eks. ambassaden i Riyadh i Saudi Arabien eller ambassaden i Berlin,” fortæller leder af tegnestuen Jens Bertelsen.

I rammeaftalen med Udenrigsministeriet bringer Rambøll virksomhedens vision om at implementere bæredygtige løsninger i spil – helt ned på de enkelte bygningsdele, så selv en vinduesudskiftning gøres bæredygtig.

Revitalisering 

”I revitaliseringen af bygningerne ser vi det som vores fornemmeste opgave at identificere løsninger, der er i tråd med Danmarks ambitiøse 2030-klimamålsætning og forpligtelser i Paris-aftalen. Transformationen med bæredygtige tiltag skal sikre, at de unikke bygninger både bliver energieffektive og rare for brugerne at opholde sig i”, siger Mari Brandl, direktør for afdelingen for Renovering og Bygningsfysik i Rambølls byggeridivision.

bertelsen & Scheving - Udenrigsministeriet - rammeaftale
Bertelsen & Scheving - Udenrigsministeriet - rammeaftale

Dansk modernisme

Blandt ambassaderne finder man også en række eksempler på dansk modernisme, f.eks. ambassaden i Washington tegnet af Vilhelm Lauritzen og ambassaden i London, tegnet af Dissing+Weitling. Bertelsen & Scheving har i Danmark arbejdet med renovering af modernistiske værker som Overformynderiet, flere bygninger af Arne Jacobsen, Glasalstrup af Knud Blach Petersen og Kaffetårnet i Irmabyen i Albertslund.

Sikkerhed

Med det globale politiske klima er sikkerhed blevet en væsentlig faktor. Tegnestuen har et mangeårigt samarbejde med danske myndigheder, ikke mindst fra perioden som Kongelige Bygningsinspektører og er derfor ikke kun sikkerhedsgodkendt, men også eksperter i terrorsikring.

“Det er klart, at sikkerhed og terrorsikring er et væsentligt element for alle danske repræsentationer,” fortæller arkitekt Hans Scheving, der også er ekspert i terrorsikring. Han har i et tidligere job bl.a. været med til at tegne på Henning Larsens berømte ambassade i Riyadh i Saudi Arabien. Sikkerhed er naturligvis en del af dagligdagen på ambassader, men ofte kan sikkerheden øges ved funktionelle arkitektoniske greb. 

Hensyn til lokale byggetraditioner

Opgaverne vil omfatte en bred vifte af forskellige ejendomstyper, meget forskellige byggetraditioner, kulturforhold og klimazoner, ligesom en hel del er enten fredede eller bevaringsværdige. En væsentlig del af opgaven er både nybyggeri og til- og ombygninger i samarbejde med lokale leverandører. Med Rambøll har man desuden en global organisation.

Tegnestuen har lang erfaring i byggeri for myndigheder og har bl.a stået for transformation og restaurering af Nationalbanken, Overformynderiet, Folketinget/Christiansborg, Klima-, Energi- og Boligministeriet, nybygning for Undervisningsministeriet m.v.

bertelsen & Scheving - udenrigsministeriet - rammeaftale

Ambassaden i Riyadh, tegnet af Henning Larsen. Foto: Jens Lindhe

Rammeaftalen

Den 4-årige rammeaftale er vundet af tre teams: 

  • Rambøll sammen med Bertelsen & Scheving Arkitekter 
  • Mejeriet sammen med Øllgaard Rådgivende Ingeniører og Økolab 
  • EKJ og Hollingsworth Pack ApS.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi er 18 mio. dkk.

Om Bertelsen og Scheving Arkitekter

Bertelsen og Scheving Arkitekter er blandt Danmarks førende arkitektvirksomheder inden for varetagelse af kulturarven, f.eks. restaurering eller transformation af eksisterende bygninger. Ca. 25 medarbejdere med speciale inden for arkitektur, bygningskonstruktion og arkæologi driver en portefølje, der bl.a. omfatter opgaver for Nationalbanken, Overformynderiet, Folketinget/Christiansborg, Klima-, Energi- og Boligministeriet, nybygning for Undervisningsministeriet, Amalienborg m.v. Tegnestuen blev stiftet i 2007.

Om Rambøll

Rambøll er en global ingeniør-, arkitekt- og rådgivningsvirksomhed, som blev grundlagt i Danmark i 1945. 16.000 eksperter skaber bæredygtige løsninger inden for byggeri, transport, vand, miljø, arkitektur, landskab & byrum, energi samt managementrådgivning. Rambøll kombinerer lokal tilstedeværelse med global viden for at skabe bæredygtige byer og samfund. Rambøll kalder det: Bright ideas. Sustainable change. Læs mere på ramboll.dk.