Bertelsen & Scheving Arkitekter udskifter stenene på Nationalbankens ydre overflader. Med årenes slitage forfalder facaderne og er udsat for et styrketab, samt afsprægninger og revner omkring pladernes forankring. Derfor udskiftes bygningens facadesten, men denne gang med de eksakt samme sten som oprindeligt.

De kommende stenplader stammer fra samme stenbrud i Norge som de oprindelige, og er bestilt i samme dimensioner og med samme overflade. Arbejdet skal gøre det muligt at bevare facadeudtrykket, med identisk overflade, tekstur og karakter som de nuværende facadesten, som også er at finde på forhallens vægge.

Bertelsen & Scheving - Nationalbanken - Restaurering

Facaderne udskiftes henover 4 sammenhængende etaper indenfor 1,5 år. Steder, hvor der tidligere er udskiftet plader i andre formater, reetableres de oprindelige pladestørrelser. Nye plader opsættes eksakt som oprindelige med samme fuge på 7 mm. Yderligere bliver isoleringen udskiftet, og ny fugtsikring og ventilationsløsninger vil sikre konstruktionen fremover mod fugt. De eksisterende plader demonteres og bevares så vidt muligt så de kan genbruges ved reparationer i fremtiden.

Bertelsen & Scheving - Nationalbanken - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Nationalbanken - Restaurering

I forbindelse med indledende undersøgelser, arbejdes der med et prøvefelt for at afkode den præcise opbygning af facaderne. I den forbindelse bliver der foretaget en afrensning af stenene for at blotlægge facadestenenes oprindelige overflade og farve. De nyopsatte sten, vil med tiden patinere og give banken sit velkendte udtryk og karakteristiske og levende overflade.

Den fredede bygningen, tegnet af Arne Jacobsen og opført over en årrække på over 10 år fra 1965 til 1978, består af en lav perimetermur i beton beklædt med sten, som løber hele vejen rundt om bygningen. Stenpladerne er af typen Porsgrunn, en norsk robust stentype med hårdhed og styrke, der ligger sig mellem kalksten og marmor. Pladerne er båret af rustfrie stålankre, der er indstøbt bag stenene i betonvæggen. Porsgrunnmarmoren er et gennemgående materiale i hele bygningen og anvendes også i interiøret med både flintrullede og blankpolerede overflader.

Bertelsen & Scheving - Nationalbanken - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Nationalbanken - Restaurering

Nationalbanken – København
Art: Facaderestaurering
Bygherre: Nationalbanken
Projektstade: Udført 2018