Udstilling og udgivelse. Kunstakademiet fylder 250 år og åbner i den forbindelse udstillingen Tid & Rum – inspiration og læring på Kunstakademiet i 250 år. Udstillingen handler først og fremmest om arkitekturen og dekorationskunsten, og er en mosaik af indbyrdes påvirkninger mellem arkitekturen og de andre kunstarter, og mellem de stærke profiler, der i tidens løb har arbejdet og undervist inden for Akademiets rammer.

 

Mosaisk udstilling

Selv om den er en mosaik, snarere end en forenklet kronologi, er der alligevel nødvendigvis meget, der er valgt fra. Det, der er valgt til er fikspunkterne, hvad enten de repræsenterer enkeltpersoner eller forhold, der er større end den enkelte. Udstillingen kan således ses som et forsøg på at fortælle brudstykker af historien om, hvordan fornyelsen fik indflydelse på tværs af de enkelte kunstarter, og om hvordan det ikke sjældent lykkedes for kunstarterne at løfte et værk i fællesskab. I forbindelse med udstillingen er en samlet fortegnelse over værkerne på udstillingen udgivet. Alle tekster stammer fra udstillingen og er skrevet af Jens Bertelsen og Tine Vindfeld.

 

Bertelsen & Scheving - Kunst og arkitektur i 250 år - Formidling
Bertelsen & Scheving - Kunst og arkitektur i 250 år - Formidling
Bertelsen & Scheving - Kunst og arkitektur i 250 år - Formidling
Bertelsen & Scheving - Kunst og arkitektur i 250 år - Formidling