Valg af entreprenør

Sammen med bygherrer sker udvælgelse af en hovedentreprenør til opgaven gennem to interviewrunder, hvor entreprenørerne byder ind med løsninger på materialer, økonomi og tid i forhold til tegningsmateriale fra totalrådgiveren. Gennem de to interviewrunder optimeres opgavens løsning og der udpeges en vindende entreprenør, som skal gennemføre projektet i samarbejde med totalrådgiveren og opføre et nøglefærdigt projekt til fast tid og pris.

Effekt af tidligt udbud
Tidligt udbud er en måde at involvere entreprenøren som en medspiller i udviklingen af projektet. På basis af et myndighedsprojekt fra totalrådgiveren bydes der blandt udvalgte entreprenører på opgaven, dels ud fra det ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”, dels ud fra hovedentreprenørens evner til at deltage i den videre proces. Entreprenøren skal bidrage med bygbare løsninger og prissætning af opgaven i det videre projekteringsforløb. Entreprenøren kan i denne model være medprojekterende mod betaling frem til og med hovedprojektet. Hvis entreprenørens tilbud afgivet ved det tidlige udbud ikke holder, skal der kunne laves nyt udbud på baggrund af hovedprojektet. Dette giver bygherren mulighed for at minimere, udvide og i det hele taget at justere projektet undervejs.

om-valg-af-entreprenoer-wordcloud-01