Vedligeholdelse. Provianthuset, på Christiansborg, udgør en del af Tøjhuskomplekset, og er opført fra 1604 og frem. I dag rummer bygningen kontorer for Folketingets partier og medlemmer, men oprindeligt blev Magasinbygningen brugt til losning af proviant og salteri af flæsk til flådens skibe, der lå fortøjede i havebassinet – der hvor bibliotekshaven ligger i dag.

 

Genbrugsarkitektur

På grund af de store mængder ophobet salt i de tykke ydermure er en stadig vedligeholdelse af murene nødvendig. Murene er et godt eksempel på tidligere tiders genbrug, idet stenene formentlig stammer fra flere klosteranlæg, der blev revet ned i årtierne efter Reformationen, og som blev genanvendt ved opførelsen af Tøjhuskomplekset. Hvert år renoveres en sektion af den lange bygnings ydermure og vinduer, og på billederne ses arbejderne i sommeren 2012.

Projektet er udført i samarbejde med Baumann Arkitekter.

 

Bertelsen og Scheving - Christiansborg - Vedligeholdelse
Bertelsen og Scheving - Christiansborg - Vedligeholdelse