Bertelsen & Scheving Arkitekters pixibøger

Se vores “små bøger” med tanker indenfor forskellige grene af arkitekturen.

Restaurering

Vores fælles arkitektoniske kulturarv forener fortiden, nutiden og fremtiden. Kulturarven er en stadig påmindelse i nutiden om den fortid, vi kommer fra og er samtidig det grundlag, vi bygger vores fremtid på. 

Restaurering betyder at genoprette. Det interessante i dette spørgsmål er derfor, hvordan genoprettelsen sker. Hvor langt skal man gå? 

En kritisk balanceret restaurering formidler det historiske ved at efterlade spor, der anerkender den oprindelige idé og forandringerne undervejs. 

Læs mere og se illustrationer ved at klikke på bogen herunder. Vil du nøjes med tekst, så klik her.

Sådan arbejder vi

Vi holder af den arkæologiske og intellektuelle detektivjagt tilbage i tiden for at forstå en bygning eller et anlæg. I dialogen med fortiden finder vi ud af, hvor vi kan justere, forandre og bygge til. 

Det er vigtigt at vide om den tid, de skikke, de materialer, den kunnen, der var til stede, da den pågældende bygning eller anlæg blev bygget. Dokumentationen anvender vi til at forstå, forklare, præcisere og skabe nyt. 

Læs mere og se illustrationer ved at klikke på bogen herunder. Vil du nøjes med tekst, så klik her.

Transformation

At transformere eksisterende rum forudsætter respekt for og læsning af det, der skal forandres. Enhver bygning egner sig bedst til sit oprindelige formål, men vores syn på at bo, arbejde, undervise, fremstille og producere eller gå på museer forandrer sig over tid. Heldigvis kan rum som regel transformeres og få nyt liv, men vi skal tænke os godt om for at få det til at virke.

Vi lægger derfor meget vægt på de første faser, hvor vi undersøger og analyserer det, som var engang. Vi afdækker ideer og konstruktioner i det oprindelige. Undervejs “taler” vi med stederne og bliver kloge på, hvad det eksisterende kan. 

Læs mere og se illustrationer ved at klikke på bogen herunder. Vil du nøjes med tekst, så klik her.

Kirker

Kirkebyggeriet er en stor del af vores kulturarv og har i mange århundreder domineret vores landskab og byer. I det flade og bakkede landskab kan man ikke undgå at se kirkernes tårne og spir, der strækker sig op i himlen, og i vores byer fornemmer man mange steder, hvordan de oprindelige bykerner er komponeret omkring kirken som centrum i byen. 

Der er mange års arkitekturhistorie og håndværksmæssige traditioner gemt i kirkerne, og disse skal vi forstå, passe på og videreføre. At arbejde med at restaurere eller ombygge en eksisterende kirke kræver derfor en stor viden om arkitekturhistorien. 

Læs mere og se illustrationer ved at klikke på bogen herunder. Vil du nøjes med tekst, så klik her.

Bygherrerådgivning

Store, komplekse projekter med mange bidragydere har givet os en særlig erfaring i at få bygherrens ønsker og krav til at mødes med myndigheder og leverandører. Hele vores organisation er bygget omkring samarbejde og vidensdeling, og den erfaring anvender vi dagligt i vores rådgivning.

Vi rådgiver, yder sparring og er med til at kvalificere projekter fra den første, spæde idé. Det gør vi for at imødekomme en businesscase eller for at analysere muligheder – især i forhold til fredede og bevaringsværdige ejendomme. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at hjælpe med at realisere nye drømme og visioner, samtidig med at vi beskytter den danske kulturarv. 

Læs mere og se illustrationer ved at klikke på bogen herunder. Vil du nøjes med tekst, så klik her.

Nybyggeri

Vi skelner ikke mellem det historiske og det moderne, når vi arbejder. Vi arbejder med arkitektur, hvad enten vi aflæser, forstår eller arbejder med et steds og rums rytme. For i al planlægning og nybyggeri gælder det om at etablere en rytme. Rytmer kan være i form af forløb, variationer eller afveksling mellem det store, det små, det høje, det lange og udsigten fra rummene og mellem bygningerne. Rytmen afgør, om vi føler os godt tilpas, om vi bliver et sted og falder til ro og slår os ned, eller vi skynder os videre. Hvad der virker, lærer vi ved at arbejde med det historiske. Vores mål er det nære og det menneskeligt vedkommende i den poesi, der opstår mellem lyset og rummene. 

Læs mere og se illustrationer ved at klikke på bogen herunder. Vil du nøjes med tekst, så klik her.

Sikring

Sikring af bygninger mod udefrakommende angreb er en gammelkendt nødvendighed, som de senere år desværre er blevet stadig mere aktuel for virksomheder, institutioner og offentlige anlæg. Som en af de få tegnestuer i landet udfører vi specialistrådgivning i terrorsikring i forbindelse med det byggede miljø og kulturarv. Udfordringen er ofte, hvordan en bygning kan forblive åben og imødekommende samtidig med, at et højt sikkerhedsniveau etableres.

Sikring af eksisterende bygninger skal gennemtænkes og udføres, så ansatte og gæster stadig bydes velkomne. Vores fokus er derfor på at inkorporere enkle og effektive foranstaltninger i bygninger og helhedsplaner, således at terrorsikringen forbliver usynlig for de uindviede. 

Læs mere og se illustrationer ved at klikke på bogen herunder. Vil du nøjes med tekst, så klik her.