Den gamle politi- og brandstation på Howitzvej skal ombygges til et nyt Student & Innovation House for CBS. Vi har vundet konkurrencen i samarbejde med Arcgency, GXN og Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører.
Vores arkitektoniske tilgang tager udgangspunkt i et grundigt restaureringsarbejde, og skabes ud fra en respekt for den eksisterende bygnings kvaliteter og historie. Vi skal skabe en innovativ, moderne og spændende bygning for fremtiden, uden at gå på kompromis med den eksisterende bygningsarv.
Det er vigtigt at restaurere uden at fastlåse bygningen, og derfor skal opgaven balanceres mellem det, der skal bevares, det, der kan fjernes, og det, som det er nødvendigt at tilføre. Der vil være elementer i bygningen som skal restaureres nænsomt, og hvor vi vil tilbageføre og genskabe for at opnå de oprindelige værdier.
Modsat vil der være steder eller elementer, som ikke har haft eller ikke længere besidder den samme kvalitet, og derfor vil det være muligt at skabe større ændre og tilføjelser her.

Vi tror på, at en transformation af bygningen først og fremmest handler om at bygge videre på et enkelt og logisk rumforløb.
Vi skal skabe en “robust” bygning, som kan indeholde de tiltag, der vil dukke op i fremtiden. De ideer, der findes til rummenes anvendelse i dag, er ikke nødvendigvis de samme om nogle år.

Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation - Restaurering
Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation - Restaurering
Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation - Restaurering

Det gode håndværk
Gennem hele bygningen, ude som inde, ses det tydeligt, at der er lagt vægt på materialer og håndværk af høj kvalitet. Ud over at have en høj æstetisk berettigelse indeholder den oprindelige politistation en vigtigt kulturhistorisk værdi, hvor materialer og detaljerne påviser de byggetekniske og håndværksmæssige evner, der var til stede da bygningen blev opført. Når vi skal restaurere er det altid vores håb, at skiftende tiders byggeteknik og håndværk tydeligt lader sig aflæse – også efter vores indblanding, og at vi som udgangspunkt supplere med nyt af samme høje kvalitet.

Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation - Restaurering
Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation - Restaurering
Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation - Restaurering
Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation - Restaurering
Bertelsen & Scheving - CBS Student House - Politistation - Transformation - Restaurering

Vores team består af underrådgiverne:

Arcgency står for den konceptuelle ideudvikling og realisering samt enprogrammatisk bygningstransformation med co-working spaces. Derudover fokuserer de på design med fleksibilitet og tilpasningsevne.

GXN er specialister i adfærdsdesign, nye materialer og teknologi, brugerinddragelse og bæredygtighed.
og som ingeniør:

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S har omfattende erfaring med tranformation, renovering, restaurering og nybyggeri.