Projektet omhandler opførelsen af en ny firelænget kostskole, en nybygning af Skovhuset samt en ny adgang til Vitskøl kloster. Projektet er en del af realiseringen af en ny helhedsplan over Vitskøl Klosters områder. En plan, der skal være med til at sikre, at det historiske anlæg tydeliggøres og vedligeholdes. Bygningsmassen opdateres med en klar overordnet strategi for placering af og relation mellem eksisterende og nye bygninger, som medvirker til, at de stærke landskabelige træk og haveanlæggene bevares og fremhæves. Der etableres et nyt samlende pladsrum, hvorfra der er adgang til den nye kostskole, Skovhuset, Stakladen, gartnerierne og ikke mindst det historiske anlæg. Vitskøl Kloster skal være en levende institution, der bidrager til lokalmiljøet. Et sted der skaber nye muligheder og giver oplevelser – historisk og mellem mennesker. De eksisterende kostskolebygninger langs Bjørnsholmsvej er nedslidte, utilstrækkelige og utidssvarende og understøtter ikke TAMU’s pædagogiske intentioner. Derfor ønskes disse nedrevet, når den nye kostskole er taget i brug.

Bertelsen & Scheving - Vitskøl TAMU-center - nybyggeri
Bertelsen & Scheving - Vitskøl TAMU-center - nybyggeri

Skovhuset, ny kostskole og ankomstplads

En ny gennemgående flisebelagt sti fra ankomstpladsen og Skovhuset forbinder på en naturlig måde produktionsområdet med den Medicinske have og det øvrige anlæg. Skovhuset og Kostskolen tager sit afsæt og reference i Vitskøl Klosters typologi og materialitet. Den røde vingetegl, lille Dansk format, er med til at binde hele Vitskøl Kloster anlægget sammen. Facaderne på de to bygninger har en reference til tørrelader i træ og bygninger i det åbne land, hvor funktionen inde som ude afspejles i bygningens konstruktion. Den røde farve på træværket tydeliggør bygningsprincipperne, da der hen over døgnet og i forskelligt vejr dannes varierende skygger fra de synlige stolper, spær, luger og lemmer. Interiørets synlige konstruktioner og materialer er på en gang robuste, men også imødekommende og sanselige. De har en form for indbygget detaljering, der understreger den aktuelle funktion i rummet, der sammen med den malerbehandlede trækonstruktion, gulve i træ og beton, giver rummet sin karakter.

Bertelsen & Scheving - Vitskøl TAMU-center - nybyggeri